Marktevenement HDI Global: Verzekeraars geen rem maar katalysator van transities; “We hebben elkaar nodig om er juist nu voor onze klanten te zijn”

De grote thema’s van vandaag – klimaatverandering, verduurzaming, data, diversiteit en de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt – hebben een grote impact op de verzekeringsmarkt. Daarom werden deze onderwerpen diepgaand besproken tijdens het evenement “Een goede verhouding geeft waarde”, dat HDI Global op 16 juni jl.  organiseerde. “De meer dan honderd aanwezige makelaars waren het erover eens dat durf én vernieuwing nodig zijn om voor klanten in de toekomst het verschil te maken. Zodat verzekeraars en hun partners niet als rem maar als katalysator van verandering en transities kunnen worden beschouwd”, aldus de verzekeraar.

Gedurende twee uren debatteerden makelaars en underwriters in de Rotterdamse Stadshaven Brouwerij over vijf stellingen (zie onder) die allen verband hielden met de toekomst van het verzekeringsvak. Klimaatverandering, verduurzaming, big data, diversiteit en potentieel op de arbeidsmarkt werden aan thematafels besproken. De conclusies van de tafels passeerden vervolgens in een razendsnelle talkshow de revue. Hierbij traden Sharon van Herel, managing director van HDI Global in Nederland, en Op1 host Charles Groenhuijsen op als scherpe gesprekleiders.

Waarde blijven toevoegen

Sharon van Herel: “Het is zo mooi en inspirerend om samen met onze partners te spreken over hoe wij juist in die enorme transities die we momenteel meemaken het verschil kunnen maken. We worden echt met onze neus op nieuwe of veranderde marktfeiten gedrukt. De urgentie om ons gedegen af te vragen hoe wij in gezamenlijkheid waarde kunnen blijven toevoegen voor onze klanten is enorm gestegen. Daarom is een basis van gezonde marktdynamiek met portefeuilles die in balans zijn zo belangrijk: je hebt die gezonde basis nodig om te kunnen vernieuwen. Er is durf voor nodig om in nieuwe risico’s te stappen en – dat was de afdronk van deze dag –  we hebben vooral heel erg elkaar nodig om er voor onze klanten te kunnen zijn in deze spannende tijden.”

Het event staat niet op zich, aldus Van Herel. “Na de zomer introduceren wij ons nieuwe platform Innovation Factory. Kleinschalige denktank-achtige events waarin innovatieve ondernemers ons meenemen in waar de klant van overmorgen behoefte aan heeft. Er is ons veel aan gelegen om het vuur van vandaag in ons netwerk brandend te houden, ook met podcasts en video’s waarin we deze inspirerende verhalen verder belichten. Zodat we scherp krijgen wat ondernemers in de toekomst van ons verwachten. Zodat zij ook dan op ons kunnen rekenen.”

 De vijf stellingen:

1. Klimaatverandering: Geen tijdperk van verandering maar een verandering van tijdperk: Voor alle stakeholders (overheid, politiek, bedrijfsleven, consument, dienstverlenende en financiële sector) verandert het economisch en sociaal speelveld onherkenbaar. Alleen bedrijven en sectoren die zich daaraan weten aan te passen kunnen op den duur succesvol zijn.

2.Verduurzaming, primair de taak van de verzekeraar?: De verduurzaming van verzekeringsportefeuilles  heeft hoge prioriteit. Zijn we in onze sector hiermee wel voldoende bezig? Hoe duurzaam zijn we echt? We zijn druk met een prijs-risico dialoog en allerlei interne issues. Wordt het niet de hoogste tijd om ons als hele keten samen met de grote vraagstukken bezig te houden? En ons meer op de lange termijn te richten waardoor risico’s echt duurzaam verzekerbaar blijven? Moeten we daarvoor niet een gericht actieplan opstellen?

3. Slimme data:Verzekeren = voorspellen: Met data heb je nog geen informatie! Voor de juiste informatie zijn de juiste data noodzakelijk. Anders gezegd: het slim verzamelen van data is niet langer een hulpmiddel, maar corebusiness. Data over het risico, maar vooral ook over de wereld waarin verzekeraars nu en straks opereren. Kortom: Verzekeren = voorspellen!

4. Diversiteit, essentieel om waarde toe te kunnen voegen: “Diverse en inclusieve teams zijn nodig om de klant van toekomst goed te leren begrijpen. Voor klanten én medewerkers van de toekomst is diversiteit immers de normaalste zaak van de wereld. Als we onze teams geen betere afspiegeling van de samenleving laten zijn, dreigen we de verbinding met onze klanten te verliezen.Hoe zorgen we daarvoor? En hoe voorkomen we de ‘oude valkuilen’ als generatiekloven en vergrijzing op de werkvloer?

5. Nieuwe medewerkers: We zoeken mensen die minder verstand hebben van verzekeren: Natuurlijk blijft gespecialiseerde vakkennis voor verzekeraars en hun distributiepartners onmisbaar. Maar minstens even belangrijk zijn medewerkers die voor vernieuwing kunnen zorgen. Mínder verstand van verzekeren dus…