Marktanalyse Swiss Re: premies zakelijke schadeverzekeringen en herverzekeringen gaan omhoog

 

Het prijsniveau in zowel de zakelijke schade- en herverzekeringen  gaan naar verwachting het komende jaar omhoog. Dat is één van de conclusies die kunnen worden getrokken uit  Swiss Re Institute’s Global insurance review 2017 and outlook 2018/2019 report. worden getrokken. “De vele grote natuurampen, waaronder de orkanen Harvey en Irma  in de tweede helft van het jaar, hebben een flinke slag geslagen in de financiële middelen van de schadeverzekeringssector wereldwijd. Dat komt na een periode van vele jaren waarin de premies voor zakelijke schadeverzekeringen  door de overcapaciteit en gunstige schadeontwikkeling gestaag zijn gedaald. Nu de economie mondiaal weer in de lift zit, moet dat ook leiden tot groei in de verzekeringsmarkt en tot een omzetgroei in 2018 en 2019 met tenminste 3% voor schadeverzekeringen. De main driver voor de omzetgroei zullen andermaal de emerging markets  zijn zoals Azië de wereld”, aldus het rapport.

De genoemde orkanen hebben in combinatie met de aardbevingen in Mexico en de bosbranden in Californië geleid tot significante verliezen in de mondiale  schade- en herverzekeringssector. Alleen de beide  eerstgenoemde natuurrampen zorgden al voor een schadelast van $ 95 miljard. Mede hierdoor zal de combined ratio dit jaar explosief toenemen van 101 naar 109% voor schadeverzekeraars en van 92% tot 116% voor herverzekeraars. “De grote schades zullen naar verwachting leiden tot een verhardende markt voor zowel de schade- als de herverzekeringssector. De tarieven in de door schades getroffen segmenten zijn al aan het stijgen en kunnen substantieel zijn”, zegt Kurt Karl, Swiss Re’s Group Chief Economist. “Waar de totale schadelast op zal uitkomen, is nu nog niet bekend, maar lijkt  groot genoeg te zijn voor prijsstijgingen in de getroffen sectoren en met name in de verliesgevende accounts.”

Omzetgroei

De  verbeterde economische vooruitzichten zullen volgens Wiss Re’s rapport een boost veroorzaken in schadeverzekeringen en een wereldwijde omzetgroei met minimaal 3% in 2018 en in 2019 zelfs een nog hogere groei, mede afhankelijk van de door te voeren premieverhogingen. De emerging markets  zullen naar verwachting de komende twee een omzetgroei realiseren van 6 à 7% per jaar. In die markten is de groei sterk afhankelijk  van de mate van verstedelijking en de toename in het woning – en autobezit. De groeiende zorg en aandacht voor het milieu, voedselveiligheid en onderverzekering zal de vraag naar aansprakelijkheids- en brandverzekeringen doen toenemen .

De winstgevendheid van de schadeverzekeringssector neemt in 2017 wereldwijd verder af en de ROE (Return On Equity) halveert van 6% naar 3%. Dit is het gevolg van drie hoofdoorzaken: de zachte markt, lage beleggingsopbrengsten en grote schades. Als de schadeverzekeringspremies substantieel worden verhoogd kan dat de winstgevendheid verbeteren met een ROE naar ca. 7 à 8%.