Marktaandeel wettelijke controles verschuift verder van grote naar middelgrote en kleinere accountantsorganisaties

Accountantsorganisaties met een reguliere vergunning (AO’s-RV) voeren steeds vaker de wettelijke controle van de jaarrekening uit. Op dit moment hebben zij hierin een marktaandeel van ruim 61%. In 2014 was dit nog 40%. Het aantal partijen met een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles blijft dalen. Dit en meer blijkt uit het rapport ‘Sector in beeld 2023’, dat de AFM dit jaar voor de tweede keer publiceert in aanvulling op Trendzicht. Jaarlijks worden ongeveer 20.000 wettelijke controles verricht. Vanaf 2014 daalt het aantal organisaties dat hiertoe bevoegd is door fusies, overnames en het inleveren van vergunningen. Inmiddels nemen AO’s-RV ruim 61% van de reguliere wettelijke controles voor hun rekening.

AFM weegt risico’s van private equity zwaarder dan mogelijke kansen

 De AFM ziet een opkomst van private equity partijen. De AFM onderkent dat hun inbreng voordelen kan bieden en legt in Sector in beeld uit waarom zij op dit moment de risico’s hiervan zwaarder weegt dan de mogelijke kansen.

Accountantsorganisaties met een vergunning, maar ook hun controlecliënten, zijn een heterogene groep. De term mkb wordt soms onterecht gebruikt in relatie tot de wettelijke controle: het kleinbedrijf is niet controleplichtig. Recent heeft de Europese Commissie (EC) bepaald dat de maximale grenswaarden waarboven een wettelijke controleplicht geldt, naar boven worden bijgesteld.

Sector in Beeld geeft inzichten op basis van data van alle accountantsorganisaties met vergunning

Jaarlijks leveren de accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren, data aan bij de AFM. Deze informatie wordt gebruikt om een beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen en risico’s in de markt. Inzicht hierin ondersteunt de AFM om toezichtactiviteiten te prioriteren.

Sector in beeld 2023 (pdf, 1,25 MB)