MarketScout: Premies zakelijke verzekeringen in de VS stijgen in vierde kwartaal met 5%

De premies voor zakelijke verzekeringen in de Verenigde Staten zijn in het vierde kwartaal met 5% gestegen. De gestage trend van opwaartse premiebewegingen weerspiegelt volgens MarketScout de plannen van verzekeraars om de prijzen voor alle dekkingslijnen te blijven verhogen, met werknemerscompensatie als enige uitzondering.  

Op jaarbasis is de gemiddelde premiestijging voor 2022 5,7%, het zesde achtereenvolgende jaar van premieverhogingen voor zakelijke verzekeringen. Per dekkingslijn kwamen de tariefstijgingen in het vierde kwartaal uit op 9,3% voor zakelijke propertyverzekeringen,  7,7% voor excess- & umbrella-dekkingen en 7% voor zakelijke autopolissen. De premies  voor algemene aansprakelijkheid stegen in het vierde kwartaal met gemiddeld 6,7%, die voor werkgeversaansprakelijkheid met 6,3% en die voor aansprakelijkheid van bestuurders en functionarissen (D&O) met 6%. De beroepsaansprakelijkheidspremie  steeg met 5,3%, de polis voor bedrijfseigenaren met 5% en die voor  bedrijfsschadedekkingen  met 3,7%. Ook voor de binnenvaartrisico’s gingen de premies omhoog :    met 3,7en crimepolissen met 2%. De verzekeringspremies voor garantiepolissen (surety) stegen slechts met 1,3% en die voor workers compensations bleef gelijk, zo blijkt uit de gegevens van MarketScout.

Het onderzoek toont ook lichte verschillen aan in de premieverhogingen voor de verschillende accounts qua omvang. Zo stegen de premies voor de kleine accounts (tot $ 25.000) gemiddeld met 6%, die voor medium accounts ($ 25.000 tot $ 250.000) met 5,3%, die voor grote accounts ($  250.000 tot $ 1 miljoen) en die voor de jumbo accounts ( meer dan $ 1 miljoen)  met 5,6%. Ook per sector zijn er verschillen: per sector stegen de premies voor de transportsector met gemiddeld 7,3%; de dekking voor woonhuizen met 6%,voor de energiesector met 5,7%, die voor de dienstensector met 5,3%, die van overheidsinstellingen met 5% en die van de verwerkende industrie met 4,7%.

Richard Kerr, CEO van MarketScout: “De autopremies zijn het hele jaar gestegen, maar die voor D&O en Professional Lines zijn in het vierde kwartaal aanzienlijk gestegen.” “Verzekeraars maken gebruik van de vele catastrofemodellen om hun materiële blootstelling zorgvuldig te analyseren. Wij verwachten dat veel van de grote catastrofeverzekeraars in 2020 hun schadeverzekeringen in Californië en de windgebieden aan de Oost- en Golfkust zullen beperken. Uiteraard zal dit resulteren in hogere tarieven voor verzekerden.” Hij verwacht  dat de premies n de toekomst kunnen worden verlaagd. “Als de economie vertraagt en/of de Fed de rente blijft verhogen, kunnen we een matiging van de verzekeringspremies zien.”

De National Alliance for Insurance Education and Research voerde prijsonderzoeken uit die worden gebruikt in MarketScout’s analyse van de marktomstandigheden. Deze onderzoeken helpen de feitelijke bevindingen van MarketScout te bevestigen, die rekenkundig zijn gebaseerd op nieuwe en hernieuwde plaatsingen in de Verenigde Staten.