Markel Nederland lanceert beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan voor in Nederland gevestigde mediabedrijven en -professionals

Markel Nederland biedt per 1 januari 2024 een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan met een dekking specifiek ontwikkeld voor in Nederland gevestigde mediabedrijven en -professionals. Het product is bedoeld voor media dienstverleners (zoals bureaus op het gebied van marketing, reclame, communicatie en public relations), uitgeverijen, uitzenders, mediaproductiebedrijven (zoals producenten van (bedrijfs)video’s en (bioscoop)reclame) en content creators (zoals bloggers, podcasters, social media content creators en vloggers).


De verzekering biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking tegen aanspraken op schadevergoeding van derden als gevolg van handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid. Onder meer gedekt is vermogensschade die voortvloeit uit contractbreuk (wanprestatie), onbedoeld(e) aantasting van eer en goede naam, plagiaat, misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame, schending van auteursrecht, inbreuk op andere intellectuele eigendomsrechten en handelen of nalaten in strijd met een verkregen licentie. Ook het niet erkennen van auteurschap en adviseren over en/of organiseren van promotiecampagnes en loyaliteitsprogramma’s valt onder de dekking.

Naast vergoeding van financieel nadeel biedt de verzekering een ruime regeling met betrekking tot de te vergoeden kosten. Onder meer meeverzekerd zijn de kosten van verweer bij een (dreigende) aansprakelijkstelling, bereddingskosten, rectificatiekosten, reconstructiekosten, rehabilitatiekosten en kosten voor de aanwezigheid bij een gerechtelijke procedure.

Indien gewenst kan het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico worden meeverzekerd. Ook hiervoor zijn nieuwe verzekeringsvoorwaarden ontwikkeld.