Maritieme sector wereldwijd niet goed voorbereid op grootste risico’s: cyberaanvallen en diefstal van bedrijfsgegevens

 

De wereldwijde transportindustrie is niet voorbereid op grootste risico’s waar zij de komende tien jaar aan worden blootgesteld: cyberaanvallen en datadiefstal, die bestempeld worden als de achilleshiel van de sector. Dat is één van de uitkomsten uit de het Global Maritime Forum van Marsh en IUMI  dat is gehouden onder maritieme stakeholders in 50 landen.

Zij noemen het zorgwekkend dat de sector juist het slechts is voorbereid op die risico’s die in potentie de grootte impact met zich meebrengen voor de transportindustrie. Andere onderwerpen waarop de sector volgens de onderzoekers niet goed is voorbereid zijn een wereldwijde economische crisis, geopolitieke spanningen, luchtverontreiniging en overheidsfalen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat economische kwesties de maritieme agenda domineren. De impact van een toekomstige wereldwijde economische crisis wordt voor het komende decennium als voornaamste zorgpunt bestempeld. Van cyberaanvallen, datadiefstal, schommelingen in de brandstofprijzen en veranderende handelspatronen wordt verwacht dat zij het vaakst zullen plaatsvinden. Daarnaast maken de maritieme stakeholders zich niet of nauwelijks zorgen over de toenemende invloed van disruptors van buiten de maritieme sector. Rendabele oplossingen voor de in gang gezette ontkoling worden pas in de toekomst verwacht