Marc van Nuland (Aon): “Onverzekerbare risico’s bestaan niet!”

 Hoeveel moeite verzekeraars ook hebben met het dekken van schaderisico’s voor taxi’s en woonboten of bij vleesverwerkers of op de bouwplaats, onverzekerbaar bestaat niet, stelt Marc van Nuland van risico- en verzekeringsadviseur Aon, in een gesprek in De Telegraaf naar aanleiding van Aon’s nieuwe jaarcijfers.

In het artikel laat Van Nuland zich kritisch uit richting schadeverzekeraars. Volgens hem is de verzekeringsmarkt nu niet in evenwicht en is hij van mening dat de markt verhardt. “Verzekeraars sluiten gauw lastig verzekerbare risico’s uit of komen met flinke premieverhogingen. Zo accepteerden ze voor autoverzekeringen jaren een verlieslatende premie en gooien ze nu opeens premies met tientallen procenten omhoog. Vanuit de klant gezien vind ik dat het wel erg hard gaat. Ik vind het fair dat de premie stijgt als de schadelast zo hoog is. Maar doe dat dan in stapjes. En ga tegelijk nog beter kijken waar de enorme schadelast zit.”

Gehuil

Daar spreekt hij verzekeraars ook aan op de zogenaamde ’onverzekerbare risico’s’. In de sector en bij toezichthouders zijn ze het gesprek van de dag, risico’s van taxi’s, woonboten, bouwplaatsen en zzp’ers die zo hoog zijn dat er bijna geen redelijke premie voor te rekenen valt. “Kreten over onverzekerbaarheid zie ik als onzin, eigenlijk is het gehuil. Ja, er zijn lastig verzekerbare risico’s, maar alles is uiteindelijk te verzekeren.” Van Nuland ziet als intermediair een verantwoordelijkheid voor Aon om met verzekeraars hierover het gesprek

“Natuurlijk moeten premies bijgesteld als die het risico anders niet dekt. Maar we moeten ook wat doen aan de risico’s, bijvoorbeeld via preventie om de schadelast te beperken. Ook bij Aon hebben we dat in de afgelopen jaren geprobeerd. Risico’s op schade op de bouwplaats en brandschade bij vleesverwerkers waren zeer lastig verzekerbaar. Maar via analyses over bijvoorbeeld het plaatsen van sprinklers, vielen risico’s te beperken. En door meer bouwplaatsen tegelijk te verzekeren, kun je het risico spreiden.”Dat gaat volgens Van Nuland ook op bij de rieten daken of woonboten. Door risico’s voldoende te spreiden kun je ook dit verzekeren.

Klimaat en cyber

Van Nuland ziet voor de toekomst veel kansen door de klimaatverandering. “Doordat iedereen met CO2-reductie bezig is, wordt daarvoor veel nieuwe technologie ingezet. Dat brengt weer nieuwe risico’s met zich mee. Qua overstromingen hebben we de risico’s van achter elke dijkring in kaart gebracht. Producten zijn hier nog niet uit voort gekomen, omdat er al jaren discussies gaande zijn over of de overheid moet bijdragen of dat we hier toch commercieel voor verzekeren.” De meeste groei verwacht hij op korte termijn bij verzekeringen voor cybercrime. Zowel bedrijven als particulieren komen steeds meer achter de risico’s die ze lopen. Vaak hebben ze daar nog geen polis voor.”

Bron Telegraaf; Foto Aon