Mactavish roept op tot drastische hervorming Britse zakelijke verzekeringsmarkt; productaanbod sluit niet aan bij maatwerkbehoefte klanten

Adviesbureau Mactavish heeft opgeroepen tot een drastische, omvangrijke  hervorming van de Britse  zakelijke  verzekeringsindustrie sector in het Verenigd Koninkrijk, omdat het van mening is dat klanten in toenemende mate een standaardoplossing wordt aangeboden voor hun complexe risico’s in plaats van maatwerk. Het adviesbureau heeft een langdurig onderzoek van ongeveer een jaar om het debat op gang te brengen hoe deze situatie in positieve zin kan worden omgedraaid voor de klant.   .

Mactavish  voegde eraan toe dat het voor zakelijke klanten  nu slechter wordt naarmate de verzekeringsmarkt verhardt en zij meer moeten  betalen voor verzekeringen die niet aan tegemoet komen aan hun wensen en behoeften. “Een jarenlange focus op prijs boven de kwaliteit van de dekking  heeft geleid tot aanzienlijke erosie van de kwaliteit van verzekeringscontracten, toenemende ondoorzichtigheid rond beloningsstructuren van makelaars  en een one size-fits-all-aanpakvan   moeilijkerisico’s. ook os het gevaar ontstaat dat zakelijke verzekeringen meer als commodities  wordtgezien. Een markt die standaardproducten aanbiedt zal minder aantrekkelijk worden voor polishouders met meer geavanceerde verzekeringsbehoeften, waarschuwt Mactavish.

“Zakelijke klanten  worden geconfronteerd met een groeiend aantal risico’s – waarvan er vele relatief nieuw zijn, zoals cyber – en tegelijkertijd heeft  de sector door de langdurige softe markt veel aan kwaliteit ingeboet wat het personeel betreft. Hoewel dit al een probleem vormde, zal het enorm verergeren omdat de verzekeringspremies nu stijgen naarmate de markt verhardt. Daardoor worden klanten niet alleen  bediend met ontoereikende verzekeringspolissen , maar moeten ze daarvoor nu ook hogere premies betalen “, aldus CEO  Bruce Hepburn.