Lustrum Symposium master Aansprakelijkheid en Verzekering op 4 december a.s.: Erkenning van aansprakelijkheid….. en verzekering!

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de master Aansprakelijkheid en Verzekering organiseert de Erasmus School of Law op dinsdag 4 december 2018 een symposium met als thema: ‘Erkenning van aansprakelijkheid… en verzekering!’ De bijeenkomst vindt van 13.30 (ontvangst vanaf 13.00 uur) tot 17.00 uur plaats in de Forumzaal, Expo- en Congrescentrum, Van der Goot Building (M), aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam. Kosten: €189,- per deelnemer (studenten en medewerkers EUR €40,-)
Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur: ontvangst
13.30 uur: opening door dagvoorzitter prof.mr. Mop van Tiggele (hoogleraar Verzekeringsrecht EUR en Radboud Universiteit)
13.40 uur: Erkenning van aansprakelijkheid. Wat is dat eigenlijk?” 
Door prof.mr. Ton Hartlief (Advocaat-Generaal Hoge Raad, hoogleraar Privaatrecht Maastricht University);

14.15 uur: De driehoeksverhouding benadeelde-verzekerde-verzekeraar”
Door mr. Femke Ruitenbeek-Bart (promovenda sectie Burgerlijk Recht EUR)
14.50 uur: discussie
15.05 uur: pauze                                                                                                                                                       15.35 uur: Aansprakelijkheid, erkenning en de inbedding ervan in het medische”
Door prof.mr. Johan Legemaate (hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit van Amsterdam)
16.10 uur: Erkenning van aansprakelijkheid en beroepsziekten” 
Door prof.mr. Siewert Lindenbergh (hoogleraar Privaatrecht EUR)
16.45 uur: discussie en afronding
17.00 uur: borrel
Na het symposium zijn alle master A&V-alumni van harte uitgenodigd om aan het Lustrumdiner deel te nemen.
Voor meer info een aanmelden: https://www.eur.nl/esl/evenementen/symposium-erkenning-van-aansprakelijkheid-en-verzekering-2018-12-04.