Lunch & Learn – Cyber: Cyberverzekering in rechtsvergelijkend perspectief – USA en Europa (AVG)

 

De VNAB organiseer op 3 september a.s. van 12.00 tot 13.30 uur een lunch-& learn-bijeenkomstmet als titel ‘Cyber: Cyberverzekering in rechtsvergelijkend perspectief – USA en Europa (AVG). Locatie: het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjs in Rotterdam/

in een toelichting op het thema schrijft de VNAB: “In de Verenigde Staten vormt specifieke privacyregelgeving met meldplichten en boetes een belangrijke beweegreden voor organisaties om zich tegen cyberrisico’s te verzekeren. De verwachting is dat de AVG (GDPR) een boost zal geven aan de Europese cyberverzekeringsmarkt, onder meer omdat de AVG ook een meldplicht voor datalekken en hoge boetes omvat.”

Tijdens deze Lunch & Learn bespreekt mr. Nynke Brouwer (Dirkzwager advocaten & notarissen) in hoeverre de AVG organisaties inderdaad stimuleert om een cyberverzekering af te sluiten en in hoeverre de cyberverzekering op verschillende aspecten van de AVG aansluit. Daarbij zal regelmatig een uitstapje naar het Amerikaanse privacyrecht worden gemaakt.