LRGD Symposium op 22 november a.s: Conflicterende gedrags- en beroepsregels?

Op donderdag 22 november a.s. vindt bij Van der Valk in Veenendaal de volgende editie plaats van het LRGD-symposium. Het evenement begint om 10,00 uur en zal omstreeks 17.15 uur worden afgesloten met een netwerkborrel.  Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Conflicterende gedrags- en beroepsregels’    
In een toelichting schrijft LRGD: “Verreweg de meeste gerechtelijke deskundigen zijn op grond van het lidmaatschap van de vaktechnische beroepsorganisatie gebonden aan gedrags- en beroepsregels. Het kan voorkomen dat verplichtingen in de beroepsregels contrair zijn aan die in de gedragscode voor gerechtelijke deskundigen.
Hoe gaat de deskundige om met instructies van de gerechtelijke opdrachtgever die niet in lijn zijn met de heersende beroepsopvattingen of die onvoldoende duidelijk zijn? Of met instructies voor het onderzoek dat op basis van de beroepsregels eigenlijk op andere wijze uitgevoerd moeten worden? Wat als een van de partijen (of een derde) een klacht indient op grond van de beroepsregels, terwijl de deskundige op dat moment werkzaam is binnen de omgeving van een deskundigenonderzoek? Is beoordeling door de tuchtraad of de klachtinstelling dan zonder meer af te doen als ‘niet ontvankelijk’ of is – gelijktijdige – beoordeling onder een ander beoordelingskader gerechtvaardigd?  Er lijkt een tendens dat deskundigen zich uitschrijven bij beroepsorganisaties vanwege deze samenlopende of strijdige bepalingen. Is dit de enige en juiste weg voor een gerechtelijk deskundige? ‘
 
Programma Plenair ochtendprogramma (voorlopig)
10:00 – 10:30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10:30 – 10:45 uur: J.M. de Wit RV MRICS, Opening symposium en welkom
10:45 – 11:00 uur: Mr.Ing. Nico M. Keijser CDPO, Inleiding project bejegening deskundigen
11:00 – 11:45 uur: 1e spreker
11:45 – 12:45 uur: 2e spreker

12.45 – 13.45 uur: Lunch

13.45 – 17:15 Middagprogramma parallelsessies 13:45 – 14:45 uur: 1e spreker
14:45 – 15:45 uur: 2e spreker
Pauze
16:00 – 17:00 uur: 3e spreker
17:00 – 17:15 afsluiting middagvoorzitter Kamer Techniek en Varia, middagvoorzitter dhr. ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELAEKamer Financieel Economisch, middagvoorzitter dhr. J.M. de Wit RV MRICSKamer Algemeen, middagvoorzitter dhr. mr.ing. Nico M. Keijser CDPOKamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, middagvoorzitter mw. Mr. A.T. Dalen GilhuijsKamer Mens en Medisch, middagvoorzitters Dhr. B. Hagoort en Dhr. A.L. van Summeren
  De kosten bedragen € 275,00 excl. BTW
Leden van de rechterlijke macht betalen € 75,00 incl. BTW.   PE-Punten Afzeggen kan tot 8 weken voor aanvang kosteloos.U kunt een ander van uw kantoor in uw plaats laten deelnemen.U geeft toestemming om uw naam en bedrijfsnaam op de deelnemerslijst te plaatsen.Deelnemerslijsten worden niet gepubliceerd.Deelnemers kunnen een deelnemerslijst van de Kamer waaraan ze deelnamen na afloop van het Symposium opvragen bij de Secretaris. De informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de lijst of inhoud daarvan aan derden beschikbaar te maken. Privacy verklaring van het LRGD. Deelname aan het LRGD Symposium kwalificeert voor: 6 LRGD PE Punten.Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komtMFN: 5 punten categorie 2 worden aangevraagd.NBA: Met het opstellen van uw PE-portfolio heeft u veel verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten.