Lloyd’s ziet wereldwijd onderverzekering licht afnemen tot $ 163,5 miljard; Nederland blijft koploper qua verzekeringsdichtheid

Ondanks de economische opleving is in de afgelopen zes jaar de mate van onderverzekering wereldwijd nauwelijks afgenomen: met slechts 3% van $ 168 miljard in 2012 naar $ 162,5 miljard. Dat blijkt uit de tweede mondiale inventarisatie van Lloyd’s met als titel ‘A world at risk’. Een andere uitkomst is dat Nederland net als zes jaar geleden de ranglijst aanvoert van landen met de hoogste verzekeringsdichtheid aan schadeverzekeringen, al is deze in vergelijking met 2012 wel afgenomen van 9,5 naar 7,7.

De Insurance Penetration Rate betreft de premie-inkomsten als percentage van het bruto binnenlands product. Net als zes jaar geleden prijkt Nederland bovenaan de lijst, gevolgd door Zuid-Korea (5,0), de VS (4,3), Nieuw-Zeeland (4,2), Australië (3,5), Taiwan, Duitsland, Hong Kong (allen 3,4) en Frankrijk (3,2). Australië (van 10 naar plek 6), Hong Kong (van 31 naar 9) en Frankrijk (van 20 naar 10) zijn de grootste stijgers. Opvallend is de lage klassering van de UK (plek 16 met penetratiegraad van 2,2) en Japan (plek 17, 2,3).  De verzekeringsdichtheid is wereldwijd het grootst in de onroerend goed-sector (0,74), gevolgd door de vervoer-  en opslagsector (0,60) en de landbouw, bosbouw en visserij (eveneens 0,60). De fabricage-industrie heeft van alle bedrijfstakken de laagste graad qua verzekeringspenetratie: 0,17.

Mate van onderverzekering

De global insurance protection gap’ wordt bepaald door het verschil tussen de totale waarde van de bezittingen en de daadwerkelijk verzekerde waarde. Het overgrote deel van dit ‘gat’ – $ 160 miljard, oftewel 96%) –komt voor rekening aan de opkomende verzekeringsmarkten. In de volassen verzekeringsmarkten is de verzekeringsdichtheid gemiddeld twee keer zo hoog als die in de opkomende markten.

De mate van onderverzekering is het hoogst in Bangla Desh (min 2,1%), gevolgd door Indonesië (min 1,4%), Filipijnen (min 1,3%), Nigeria (min 1,3%) en Vietnam (min 1,2%). Opvallende noteringen zijn er voor Turkije (plek 7, min,8%), China (8, min 0,6%), Saoedi-Arabië (9, min 0,5%), Rusland (14, min 0,1%), Zweden (15, min 0,1%) en Japan (17, 0,0%). In geld bezien heeft China de grootste ‘insurance protection gap’ met $76,4 miljard, gevolgd door India ($ 27 miljard) en Indonesië ($ 14,6 miljard)