Lloyd’s verwacht £ 5 miljard aan COVID 19-claims, maar marktprestaties verbeteren aanzienlijk

Lloyd’s het verwacht tot £ 5 miljard aan COVID-19 te moeten betalen, In de eerste zes maanden van 2020 bedroegen deze claims na herverzekering in totaal £ 2,4 miljard, wat 18,7% bijdroeg aan de combined ratio van de markt van 110,4% en een algemeen marktverlies van £ 400  miljoen, zo blijkt uit de presentatie van de jaarcijfers. Exclusief COVID-19-claims, vertoonde de combined ratio van de markt een substantiële verbetering van 91,7%, een daling ten opzichte van 98,8% in de eerste helft van 2019. Dit wordt ondersteund door een verbetering van 7,1 procentpunt in de schadeverliesratio, die is gedaald tot 52,6%.

“John Neal, CEO van Lloyd, licht toe: “Onze sterke kapitaal- en solvabiliteitspositie zorgt ervoor dat we bestand zijn  tegen de voortdurende impact van COVID-19.  De eerste helft van 2020 was een buitengewoon uitdagende periode voor onze medewerkers,  klanten en economieën over de hele wereld. De pandemie heeft catastrofale maatschappelijke en economische schade toegebracht, waarvoor nog niet eerder vertoonde maatregelen nodig waren om de verspreiding van het virus te stoppen en om bedrijven en economieën weer op de been te krijgen. Onze halfjaarlijkse resultaten tonen aan dat onze robuuste aanpak van risicobeheer en herstel effect begint te krijgen, wat tot uiting komt uit de aanzienlijke ommekeer in de prestatiestatistieken, die de meest getrouwe indicatie geven van de winstgevendheid van onze markt. “

Lloyd’s halfjaarresultaten 2020

Lloyd’s kondigde deze week een verlies aan van £ 0,4 miljard (vóór belastingen) voor de eerste zes maanden van 2020, aangestuurd door £ 2,4 miljard aan COVID-19-schades die 18,7% bijdroegen aan de combined ratio van de markt van 110,4%. Exclusief COVID-19 claims, is de combined ratio van de markt substantieel verbeterd met 91,7%, tegen 98,8% in de eerste helft van 2019.

De belangrijkste cijfers in de halfjaarresultaten van Lloyd’s 2020 zijn:

• Verlies  van £ 0,4 miljard tegen  winst van £ 2,3 miljard in dezelfde periode 2019;

• Bruto geboekte premies bedroegen £ 20,0 miljard ( £ 19,7 miljard);

• Netto-inkomsten uit beleggingen beliepen £ 0,9 miljard, 1,2% rendement (was £ 2,3 miljard, 3,2% rendement)

• Combined ratio van 110,4% (98,8%)

• Solvabiliteitsratio van 250% (december 2019: 238%)

Exclusief COVID-19-schades leverde de markt een verzekeringstechnische winst van £ 1,0 miljard, wat een aanzienlijke verbetering is. Dit wordt ondersteund door een verbetering van 7,1 procentpunt in de schaderatio, die in de eerste zes maanden van 2020 is gedaald tot 52,6% (H1 2019: 59,7%), waarbij de ontwikkeling in het voorgaande jaar stabiel bleef op 0,5% (H1 2019: 0,4%) .

Bruto geboekte premies van £ 20,0 miljard vertegenwoordigen een stijging van 1,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Door wisselkoersschommelingen buiten beschouwing te laten, stegen de totale premies met slechts 0,1%. Het positieve tariefmomentum versnelde in de eerste zes maanden van 2020, waarbij de markt gemiddeld, voor risico gecorrigeerde premiestijgingen bij renewals van 8,7% realiseerde. Dit werd gecompenseerd door een afname van 8,6% in bedrijfsvolumes op de markt, als gevolg van de focus van de markt op de kwaliteit van het te verzekeren risico.De kostenratio in het eerste halfjaar van 2020 daalde marginaal van 38,1% naar 37,7%, waarbij het Future at Lloyd-programma centraal stond bij het aanpakken van de totale acquisitie- en administratiekosten.