Lloyd’s neemt contact op met minister Grapperhaus over watersnood Limburg

Minister van Financiën Grapperhaus heeft in antwoord op kamervragen gemeld dat Lloyd’s Benelux contact heeft opgenomen over hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast in Limburg.

 “Lloyd’s beziet thans voor hoeveel en welke schades bij ondernemers zij mede als verzekeraar optreedt en hoe met de betreffende claims moet worden omgegaan. Vooralsnog lijkt dit te gaan om een klein aantal gevallen, waarbij de beslisbevoegdheid van Lloyd’s veelal beperkt is. Lloyd’s is thans bezig dit nader in kaart te brengen om op basis daarvan, rekening houdend met de praktijk van de lokale markt, toepasselijke jurisprudentie, gedragscodes en polisvoorwaarden, te besluiten hoe met de claims moet worden omgegaan. Lloyd’s zal de minister van Financiën informeren over de voortgang van dit proces. Overigens betreft het hier geen Britse verzekeraar, maar de in 2019 opgerichte Lloyd’s Insurance Company S.A. NV België (Lloyd’s Europe)”, aldus Grapperhaus.

Hij meldt daarnaast in zijn antwoord dat hij ook in gesprek is met het Verbond van Verzekeraars over de compensatie van gedupeerde ondernemers door hun verzekeraars. “Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat de leden van het Verbond zich inspannen om voor hun cliënten tot een oplossing te komen, waarbij breder wordt gekeken dan de vraag of er op grond van polisvoorwaarden een verplichting tot uitkering bestaat”.

Ferdinand Grapperhaus, minister van het ministerie van Justitie en veiligheid