Lloyd’s en Aon roepen verzekeringssector op om klanten te helpen veerkracht op te bouwen tegen de gevolgen van het conflict in Oekraïne


Lloyd’s, heeft in samenwerking met Aon  haar tweede rapport gepubliceerd waarin de crisis in Oekraïne wordt geëvalueerd. In het licht van een snel veranderend risicolandschap richt deel twee van ‘Oekraïne: A conflict that changed the world’ zich op de acties die de verzekeringssector kan ondernemen om klanten te ondersteunen bij het opbouwen van veerkracht.

De sector heeft al snel actie ondernomen om veel uitdagingen voor klanten aan te pakken, zoals de oprichting van een Oekraïense graanfaciliteit om gestrand graan uit Oekraïense havens te exporteren en de rol van gevestigde energie- en nucleaire verzekeringsmarkten om nationale energiezekerheidsstrategieën te ondersteunen. Lloyd’s en Aon zetten zich in om de steeds complexere risico’s wereldwijd te helpen beperken en de levering van innovatieve verzekeringsoplossingen te versnellen.

Na een analyse van de verstrekkende en onderling samenhangende risico’s die uit de crisis in ““Ukraine: A conflict that changed the world” – – publiceren Lloyd’s en Aon vandaag:  Ukraine: The (re)insurance industry response

Dit tweede rapport bouwt voort op de analyse en inzichten uit het vorige rapport door een reeks praktische oplossingen te schetsen die de sector zou kunnen nemen – voor zeven belangrijke marktkrachten van verandering – om het aanbod van risicobescherming voor klanten te verbeteren in het licht van seismische economische en geopolitieke veranderingen. Zij merkt echter op dat andere gebieden, zoals de toeleveringsketen en het reputatierisico, waarschijnlijk verdere actie van de sector vereisen om klanten te helpen zich beter te wapenen tegen de langetermijneffecten van het conflict.

In het rapport wordt gewezen op bestaande verzekeringsoplossingen die reeds beschikbaar zijn om de belangrijkste problemen voor bedrijven aan te pakken, zoals de baanbrekende faciliteit van Lloyd’s om cruciale graantransporten vanuit Oekraïne te verzekeren en de rol van gevestigde energie- en nucleaire verzekeringsmarkten bij de ondersteuning van energiezekerheidsstrategieën.Zij merkt echter op dat andere gebieden, zoals de toeleveringsketen en reputatierisico’s, waarschijnlijk verdere actie van de sector vereisen om klanten te helpen zich beter te wapenen tegen de langetermijneffecten van het conflict.

.

Lloyd’s en Aon erkennen deze oproep tot actie voor de sector en zijn overeengekomen om een innovatieforum op te richten dat de mogelijkheid zal bieden om de commercialisering van nieuwe oplossingen die aan opkomende behoeften van klanten beantwoorden, te ondersteunen.Dit initiatief zal de unieke aantrekkingskracht van Lloyd’s combineren met de expertise en het klantinzicht van Aon om voort te bouwen op de belangrijkste lessen en resultaten van beide rapporten.

“Het type samenwerking dat in dit rapport tussen Aon en Lloyd’s naar voren komt, toont de ware waardepropositie van verzekeringen aan – het delen van risico’s tussen velen om de tegenslagen van enkelen te beschermen. Lloyd’s bekleedt een unieke positie binnen de sector, door mensen samen te brengen om innovatieve, duurzame verzekeringsoplossingen in tijden van wereldwijde crisis te stimuleren, en er is geen grotere noodzaak om deze verbintenis na te komen dan tijdens de economische en humanitaire crisis van vandaag.”

John Neal,  Chief Executive Officer, Lloyd’s: “Het type samenwerking dat in dit rapport tussen Aon en Lloyd’s naar voren komt, toont de ware waardepropositie van verzekeringen aan – het delen van risico’s tussen velen om de tegenslagen van enkelen te beschermen. Lloyd’s bekleedt een unieke positie binnen de sector door mensen samen te brengen om innovatieve, duurzame verzekeringsoplossingen te ontwikkelen in tijden van wereldwijde crisis, en er is geen grotere noodzaak om deze verbintenis na te komen dan tijdens de huidige economische en humanitaire crisis. Lloyd’s zal haar expertise en middelen blijven inzetten om bedrijven te helpen reageren op de gevolgen van het conflict en risico’s te delen om een moediger wereld te creëren.”

Dominic Christian,  Global Chairman of Reinsurance Solutions, Aon: “De tastbare gevolgen van het conflict in Oekraïne zijn overal ter wereld en in alle sectoren merkbaar. Hoewel de verzekeringsmarkt snel en effectief heeft gereageerd om polishouders te ondersteunen, heeft de crisis lacunes blootgelegd waaruit blijkt dat we verder en sneller moeten gaan. Een focus op de ontwikkeling van innovatieve producten en oplossingen is essentieel om ervoor te zorgen dat onze sector zijn cruciale rol vervult door organisaties te helpen navigeren in een steeds volatieler wordend risicolandschap en betere beslissingen te nemen. Wij willen een voortrekkersrol spelen op het gebied van productinnovatie om de gaten in de bescherming die we de afgelopen maanden hebben zien ontstaan, te dichten. We hopen dat de inzichten uit dit rapport de weg zullen banen voor meer samenwerking binnen onze sector om de dringende behoeften van klanten aan te pakken.”