Lloyd’s en Aon-rapport onthult de sterk verweven risico’s van Oekraïne-conflict dat bedrijfsmodellen en wereldeconomie hervormtLloyd’s heeft vandaag in samenwerking met Aon de publicatie ‘Ukraine: A conflict that changed the world’ gepubliceerd  Het nieuwe rapport onderzoekt de verstrekkende en langetermijngevolgen die het conflict in Oekraïne kan hebben voor bedrijven, en de stappen die zij kunnen nemen om deze risico’s te beperken. 

 De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:

* In alle sectoren is het vermogen van bedrijven om hun portefeuilles en toeleveringsketens te diversifiëren en af te dekken om de afhankelijkheid van één leverancier te verminderen, essentieel om de blootstelling aan risico’s tot een minimum te beperken; 

  • De energiesector zal waarschijnlijk het meest te lijden hebben onder de reeks risico’s die uit het conflict voortvloeien; zorgen over de continuïteit van de energievoorziening en de reputatie zullen echter voor alle sectoren een belangrijke factor zijn bij het uitwerken van strategieën ter beperking van de risico’s in reactie op het conflict; 
  • Naast de onmiddellijke inflatoire gevolgen zullen er ook secundaire effecten zijn van de verminderde voedsel- en energiebevoorrading (Rusland alleen al levert een vijfde van de tarwe in de wereld en 40% van het gas in Europa) en de hogere bedrijfskosten in verband met het verplaatsen van de bevoorradingsketens. 
  • De gevolgen van het conflict hangen in hoge mate met elkaar samen. Voortbouwend op Lloyd’s Futureset’s recente rapport ‘Shifting Powers’ is het bijvoorbeeld duidelijk dat de escalerende geopolitieke spanningen tot een piek in cyberaanvallen hebben geleid die een domino-effect op de inflatie en de marktvolatiliteit kunnen hebben. 

In het rapport worden vijf plausibele scenario’s toegepast op de sectoren en regio’s die het meest door het conflict worden getroffen. Elk scenario onderzoekt de mogelijke gevolgen van de oorlog op korte, middellange en lange termijn aan de hand van een aantal thema’s: toeleveringsketens, energie, voedselzekerheid, ESG, de klimaatovergang, inflatie en cyber. Het rapport benadrukt de noodzaak van verzekeringen, als een belangrijk mechanisme voor risico-overdracht, om bedrijven te helpen deze onderling samenhangende risico’s te beperken en organisatorische veerkracht op te bouwen.

Verschuivende machten: Fysieke cyberrisico’s in een veranderend geopolitiek landschap

John Neal – Chief Executive Officer, Lloyd’s  :”Het conflict in Oekraïne heeft verwoestende menselijke kosten veroorzaakt en een hele reeks onderling verbonden risico’s op gebieden als energie, cyber en toeleveringsketens. Neem alleen al de recente uitdagingen bij de export van graan, waar de geopolitiek op haar beurt de voedselzekerheid, marktvolatiliteit en prijsinflatie heeft beïnvloed. Een proactieve en vooruitdenkende aanpak is daarom essentieel om veerkracht op te bouwen tegen de gevolgen – en Lloyd’s zal haar deskundigheid, middelen en risico-oplossingen inzetten om dat doel te ondersteunen”. 


“Het Oekraïne-conflict raakt ons allemaal, als individu en als bedrijf. Onze wereld is in de loop der tijd steeds meer onderling verbonden geraakt, en geopolitieke gebeurtenissen maken nog eens extra duidelijk dat een specifiek risico niet op zichzelf staat. Ons vermogen om diep gerelateerde en steeds volatieler wordende risico’s te beheersen vereist zorgvuldig denken, gedetailleerde planning en effectieve uitvoering. Ik hoop dat de in dit rapport opgenomen vooruitblik bedrijven helpt om de universaliteit van de uitdagingen te begrijpen, de manieren waarop ze kunnen evolueren en hoe ze er het best mee kunnen omgaan terwijl ze beter geïnformeerde beslissingen nemen.”