Lloyd’s CEO Inga Beale waarschuwt transportverzekeringssector voor verlies marktaandeel

Niet alleen IUMI-president Dieter Berg luidt de noodklok voor de mondiale transportverzekeirngsmarkt, ook Lloyd’s CEO Inga Beale is bezorgd over de sector. ln een toespraak tijdens de International Shipping Week zij  ervoor gewaarschuwd dat de traditionele spelers in de transportverzekeringsmarkt wel eens marktaandeel kunnen gaan verliezen aan enkele nieuwe spelers in de marine markt.  Daarbij wijst zij onder meer op het feit dat de gemiddelde ladingschadeclaim toeneemt en dat in de afgelopen 20 jaar  het aantal grote ladingclaims zelfs is verdubbeld, mede door de toenemende cumulatie van lading zowel aan boord van eveneens steeds groter wordende schepen als in havens. Denk aan de megaschade in de haven van Tianjin. Mede daardoor is de winstgevendheid afgenomen en is de combined ratio de cruciale 100%-grens gepasseerd.”

Als de verzekeringsmarkt de veranderingen niet adequaat aanpakt dan zullen traditionele spelers marktaandeel verliezen aan nieuw concurrenten, zoals technologiebedrijven en vermogensmanagers die al aan het investeren zijn om marktaandeel te veroveren. Volgens Beale  moeten verzekeraars beter de mogelijkheden benutten die de hedendaagse technologie biedt, waaronder kunstmatige intelligentie en het verzamelen en analyseren van data waardoor betere schadeprognoses zijn te maken.