Lloyd’s CEO Inga Beale teleurgesteld over ontwikkeling ‘frustrerend onvolwassen’ cyberverzekeringsmarkt

“Ondanks het enorme potentieel heeft de cyberverzekeringsmarkt zich de afgelopen 20 jaar niet ontwikkeld zoals deze zich zou hebben moeten ontwikkelen. Weliswaar is er sprake van een snelle groei, maar desalniettemin blijft de cyberverzekeringsmarkt ‘frustrerend onvolwassen’.” Dat heeft Inga Beale, CEO bij Lloyd’s, vorige week verteld tijdens de conferentie van de OECD (Organisation for Economic Development), die werd gehouden in Parijs.

“In 2016 had de markt voor stand alone cyberverzekeringen wereldwijd een omvang van circa $ 3,5 miljard en voorspelden marktanalisten dat dit bedrag binnen twee jaar zou verdubbelen, vooral gestimuleerd door nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van databescherming (GDPR)”, zo vervolgde zij. “Desondanks kan gesteld worden dat in de afgelopen twee decennia de cyberverzekeringsmarkt er niet in is geslaagd de (hoge) verwachtingen waar te maken. De relatief lage penetratiegraad van cyberverzekeringen kan gezien worden als hét bewijs van de onvolwassenheid van de markt. Terwijl veel bedrijven wel een property-verzekering hebben, heeft slechts 25 tot 30% van de bedrijven in de VS en Europa een specifieke cyberpolis. Dit terwijl het risicobewustzijn bij particulieren en ondernemers sterk is toegenomen, waardoor zij ‘ripe to attack’ zijn.  De Wannacry ransomware-aanvallen van vorig jaar hebben 200.000 computers besmet in 150 landen. ”

Drempels

Sprekend over de drempels die de ontwikkeling van de cyberverzekeringsmarkt hebben belemmerd, wijst zij onder meer op het premieniveau dat in haar ogen hoog bleef in vergelijking met andere verzekeringsvormen. “In sommige gevallen is de cyberverzekering zes keer zo duur dan een property-polis. Ook zijn veel potentiële klanten verward over de verschillende in omloop zijnde dekkingsvormen, terwijl bepaalde polissen nog steeds geen dekking bieden voor grote, relevante schadeoorzaken, zoals het verlies aan waarde van intellectuele eigendommen.”

Zij vervolgt: “Op acceptatiegebied dwingen de moeilijkheid om het risico en de premie vast te stellen, in combinatie met de kans op grote schades, verzekeraars tot een voorzichtige aanpak. Ondertussen zet het snel veranderende cyberrisicolandschap verzekeraars onder druk om ervoor te zorgen dat zij producten in huis hebben die deze nieuwe bedreigingen verzekeren. Dat is iets waar de markt concreet mee om moet gaan.”

Verzekeraars moeten volgens Beale positief en slagvaardig acteren om met de vragen en wensen van de markt om te kunnen gaan. “De markt moet prioriteit geven aan samenwerking met klanten en andere partijen om de risico’s waaraan zij staan blootgesteld beter te kunnen begrijpen en op basis daarvan de producten die het aanbiedt verder te kunnen verbeteren. Het cyberrisico’s zo complex dat het nodig is dat we samenwerken en de aanwezige kennis, data en middelen waar mogelijk delen teneinde met oplossingen te kunnen komen die gebaseerd zijn om de best mogelijke informatie.”

Actie ondernemen

Volgens Lloyd’s CEO is het niet alleen aan verzekeraars om actie te ondernemen. “Overheden en publieke organen als de OECD kunnen hierbij eveneens een belangrijke rol vervullen, vooral met betrekking tot data. Klanten willen er voordat ze tot het sluiten van een verzekering overgaan de zekerheid hebben dat verzekeraars bij een eventuele cyberschade deze zullen vergoeden. Meer informatie over de frequentie en de financiële  impact van een cyberaanval kan daarbij helpen. Daarnaast zal de markt alleen de kansen om kunnen zetten in concrete resultaten als zij bereid is te investeren en alle partijen bereid zijn samen te werken om beter bestand te kunnen zijn tegen cyberrisico’s.”

fOTO LLOYD’S