Lidstaten en Europees Parlement bereiken overeenstemming over review Solvency II

 14-12-2023

De Europese lidstaten en het Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over wijzigingen in de Solvency II-richtlijn, het Europese toezichtraamwerk voor de verzekeringssector. Het Verbond van Verzekeraars is blij dat er een akkoord is bereikt, ruim vier jaar nadat de herziening van de richtlijn van start is gegaan.

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de aangepaste kapitaaleisen ervoor gaan zorgen dat de Europese verzekeringssector, als grootste institutionele belegger van Europa, beter in staat wordt gesteld haar rol te pakken bij de enorme investeringsuitdagingen waar Europa de komende jaren voor staat. Dit is ook steeds de inzet geweest van het Verbond en Insurance Europe”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, in reactie op het akkoord.

Hulp voor kleinere verzekeraars

Een belangrijke wens van het Verbond is ingewilligd: de introductie van een proportionaliteitskader, waardoor sommige nieuwe rapportage-eisen niet zullen gelden voor kleinere en niet-complexe verzekeraars. Hoe dit er precies uit komt te zien en hoeveel verzekeraars hiervoor in aanmerking komen, is nog niet helder. Of kleine verzekeraars daadwerkelijk zullen profiteren van de nieuwe regels, zal ook grotendeels afhangen van de praktische uitvoering door toezichthouders.

Herstel en afwikkeling

Ook op de Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD) is een akkoord bereikt. In Nederland geldt de ‘Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars’ waardoor toezichthouders vroeg en snel kunnen ingrijpen in een crisissituatie bij een verzekeraar. Dit beschermt polishouders, terwijl de impact op de economie, het financiële systeem en het gebruik van belastinggeld tot een minimum worden beperkt. Met de introductie van de IRRD wordt er nu ook in andere lidstaten werk gemaakt van herstel en afwikkeling.

Voortgang

De teksten van dit voorlopige akkoord worden in de loop van volgende week verwacht. Daarna moet dit onderhandelingsresultaat formeel nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de lidstaten. Voor het inhoudelijke proces dienen de wetgevers nog technische uitvoeringsregels vast te stellen in de herziening van de gedelegeerde handelingen. Pas als deze regels vastgesteld zijn, weten verzekeraars precies waar zij aan toe zijn.

Bron Verzekeraars