Liberty Specialty Markets wil na integratie Ironshore-portefeuille een meer prominente rol innemen op CAR-, EAR- en transportrisico’s  

 

Liberty Specialty Markets wil na de integratie van de portefeuille van Ironshore ook in Nederland een meer prominente rol vervullen bij de verzekering van CAR- EAR- en transportrisico’s. Ook wil het zowel op het gebied van Construction als Marine vaker de ‘lead’ nemen als één van de twee leidende verzekeraars. Dat komt naar voren uit een interview in Risk & Business Magazine met Rob Groenen, Head of Benelux and Nordics bij Liberty Specialty Markets, en met de drie voormalige Ironshore-medewerkers Bart Breuk, Remco Smaling en Ruud IJmker.

De beslissing om de renewal-rechten van de Ironshore-portefeuille naar LSM te transfereren per 1 augustus jl. is volgens hen een moment van grote verandering geweest. “Wij komen nu totaal anders binnen bij makelaars, niet in de laatste plaats omdat wij hen naast betere en geïntegreerde verzekeringsmogelijkheden ook meer zekerheid, continuïteit en stabiliteit kunnen bieden”, aldus Breuk. “We hebben nu een krachtige ‘moeder’ achter ons staan, met bovendien veel know-how en ervaring op onze vakgebieden Construction, Engineering en Marine. Bovendien is er voor deze business lines veel capaciteit beschikbaar. Daarnaast biedt de samenwerking met het hoofdkantoor in Den Haag over en weer volop mogelijkheden tot cross-selling. Hierdoor kunnen wij onze klanten nóg beter bedienen door het aanbieden van geïntegreerde verzekeringsoplossingen.”

Ruud IJmker vult aan: “Ook op Marine-gebied kunnen we gebruik maken onze ‘moeder’ in Londen. Vanwege de beschikbare tekencapaciteit, maar vooral ook van de enorme schat aan kennis en ervaring die daar aanwezig is. Dit versterkt niet alleen de mogelijkheden voor onze bestaande activiteiten zoals voor casco- en goederenrisico’s, maar ook in specialistische zaken die wij tot dusver nog niet konden bieden, zoals charters’ liability en umbrella-dekkingen voor aansprakelijkheidsrisico’s.”.

Remco Smaling  wijst op de ‘time-to-market’. “Zoals algemeen bekend heb je in de huidige markt slechts een beperkte tijd om te acteren op een aanbod. In deze situatie kunnen Bart en ik voortaan gebruik maken van de volop aanwezige kennis en ervaring, de verruimde risk appetite en de beschikbare tekencapaciteit. Wat eveneens een groot voordeel is, is de aanwezigheid van een team aan toegewijde ‘risk engineers’. Zij kunnen op basis van hun specifieke deskundigheid complexe constructierisico’s beoordelen, waarbij zij passende maatregelen aandragen zodat deze risico’s verzekerbaar blijven. Hetzelfde geldt voor projecten op het gebied van Weg- en Waterbouw. In het verlengde hiervan ben ik momenteel ook bezig met het ontwikkelen van een tool, die aan de hand van diverse paramaters mid-sized risicos efficiënt en effectief beoordeelt.”

Op koers voor omzetverdubbeling in drie jaar

Rob Groenen zegt goed te spreken te zijn over de samenvoeging van de portefeuilles van Libert Specialty Markets en Ironshore in Nederland, Duitsland en Zwitserland per 1 augustus jl. “We vullen elkaar goed, de portefeuilles bieden volop mogelijkheden tot cross-selling en wij hebben nu nog meer mogelijkheden om onze klanten meerdere en betere oplossingen aan te bieden. De krachtenbundeling heeft inmiddels al geleid tot een samenwerking met nieuwe makelaars en volmachten en de komst van nieuwe klanten.”

Hij vervolgt: “Als LSM lagen we al op koers om onze doelstelling van een omzetverdubbeling voor de periode 2017-2010 in Continentaal Europa te realiseren, maar door de komst van Ironshore komt het halen van dat doel versneld dichterbij. Ook in Nederland”, aldus Groenen, die de investeringen in mensen en nieuwe Lines of Business in de afgelopen anderhalf jaar al beloond heeft gezien met een sterke groei van de premieomzet gekoppeld aan een uitstekend resultaat. “En de rek is er zeker nog niet uit.”

LSM in Nederland is inmiddels gegroeid naar 28 medewerkers, onder wie vijf in Rotterdam. “Daar komen volgend jaar minimaal drie medewerkers bij, onder wie een schadebehandelaar en een junior underwriter Marine ter ondersteuning van Ruud IJmker. “We zien de toekomst dan ook positief en met veel vertrouwen tegemoet”, aldus de vier.

 

Kijk hier voor het volledige interview: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2018/12/RB_8_2018.pdf