Liberty Specialty Markets Nederland versterkt Surety-team met Astrid Oudegeest; tekencapaciteit Fine Art vergroot naar € 250 miljoen

 

Liberty Specialty Markets heeft het Surety-team in Europa per 1 juni jl.  versterkt met Astrid Oudegeest als Manager Surety in Nederland. Hiermee bouwt de nicheverzekeraar haar garantie-activiteiten in Europa verder uit. Oudegeest is meer dan 15 jaar werkzaam geweest bij Nationale Borg, in de laatste 11 jaar als Principal Relationship Manager voor onder meer Corporate en Global Cliënts actief in de Construction, Capital Goods, Offshore & Energy sector. Daarnaast heeft zij zes jaar ervaring opgedaan bij verschillende Nederlandse grootbanken in de zakelijke kredietverlening.

Astrid werkt vanuit het kantoor in Den Haag en rapporteert aan General Manager Rob Groenen. Zij wordt in haar werkzaamheden tevens ondersteund door Liberty Mutual Surety in de USA. Deze eveneens 100% dochtermaatschappij van Liberty Mutual Group is één van de grootste Surety-verzekeraars in de wereld.

Ondersteund door ruime capaciteitsmogelijkheden, het wereldwijde netwerk van Liberty en een sterke A-credit rating van o.a. Standard & Poors zal er een breed pakket van garantie-producten kunnen worden aangeboden voor cliënten die in Nederland gevestigd zijn, waaronder bereidverklaringen, uitvoerings-, onderhouds- en vooruitbetalingsgaranties, douane- en accijns garanties. Daarnaast zijn er mogelijkheden om garanties te stellen ter zekerheidstelling van diverse EU-verordeningen en juridische claims. “Deze nieuwe activiteiten in het kantoor Den Haag biedt ons de kans om onze cliënten nog beter en uitgebreider van dienst te zijn. Cross-selling tussen Surety en onze verzekeringsproducten zal zeker in de nabije toekomst een belangrijk punt van aandacht zijn”, licht Rob Groenen toe,

Meer tekencapaciteit Fine Art

Liberty Specialty Markets heeft per 1 juni jongstleden haar tekencapaciteit voor Fine Art vergroot van € 100 miljoen naar € 250 miljoen. De business line Fine Art & Specie is per 1 augustus 2017 gelanceerd in de Benelux met het aanstellen van Paul Seip als Senior Underwriter (https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/insurance/paul-seip-gaat-bij-liberty-nieuwe-line-of-business-opzetten-fine-art-specie/).

Rob Groenen: “De enorme verbetering van de mogelijkheden die ons is toevertrouwd op het gebied van Fine Art & Specie niet alleen het vertrouwen dat Liberty Specialty Markets heeft in de bemensing van het kantoor Nederland maar ook onze ambitie om te groeien in deze nichemarkt en een toonaangevende verzekeraar te worden. Met het vergroten van onze tekencapaciteit stellen we ons in staat om zowel grotere als leidende aandelen op museale en tentoonstellingspolissen te tekenen om zo onze aanwezigheid in de Fine Art markt verder te onderstrepen.’’

Paul Seip vult aan: ‘’de start van onze Fine Art & Specie propositie is in de markt goed ontvangen en we worden al veelvuldig gevraagd een volg aandeel te tekenen. Door het vergroten van onze capaciteit naar € 250 miljoen per risicolocatie kunnen we ons nu nog nadrukkelijker, en op de voorgrond, mengen in de markt voor musea en tentoonstellingen. Als gevolg hiervan kunnen we nu nog meer onze kennis en expertise laten gelden en onze maatwerk verzekeringsoplossingen presenteren.’’De Fine Art & Specie portefeuille van Liberty heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een omvang van $ 1.5 miljoen