Levent Türkmen treedt aan als bestuurslid van de NVGA; afscheid van Michael van Romondt

Op 14 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats van de NVGA. Tijdens deze vergadering vond een wisseling in het bestuur plaats. Bestuurslid Michael van Romondt is na een periode van 7 jaar uit het NVGA-bestuur getreden. Als nieuw bestuurslid is Levent Türkmen, Algemeen Directeur van SUREbusiness benoemd.

De huidige bestuurssamenstelling is nu als volgt: Ron Gardenier (voorzitter), Patrick Heuts (vice-voorzitter), Terry Bloemert (secretaris/penningmeester), Stefan Bell, Arie van den Berg, Jorg Roodbeen, Valentina Visser en Levent Türkmen.

In zijn nieuwjaarstoespraak bedankte NVGA-voorzitter Ron Gardenier het verstrekkende bestuurslid, Michael van Romondt voor zijn inzet, betrokkenheid en bijdragen in talloze dossiers in de afgelopen 7 jaar. “Je hebt met jouw kennis en ervaring leiding mogen geven aan de juridische commissie en wanneer ik er een belangrijk wapenfeit uit mag lichten dan ga ik even terug naar 2016 toen in de zomer van dat jaar de toenmalige minister van Financiën besloot dat de volmachtmodule niet meer in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk geplaatst zou worden. De NVGA heeft toen onder jouw bezielende leiding gewerkt aan een zelfreguleringstraject, waaronder een nieuwe GA-opleiding. Sinds september 2017 kunnen alle GA diplomahouders die werkzaam zijn in de volmachtbranche zich aansluiten bij de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent van de SAR. En ook deze regeling is mede door jouw inbreng tot stand gekomen. Inmiddels heeft deze samenwerking ook geresulteerd in de oprichting van het keurmerk voor de RGA inclusief een programma voor permanente educatie aangeboden door onze NVGA Academy en ook deze Academy, een van de pijlers van ons position paper is onder jouw leiding tot stand gekomen.’

Michael van Romondt