Levent Türkmen (SUREbusiness) pleit voor uniforme ‘corona’ betalingsregeling voor zakelijke schadeverzekeringen

Een uniforme mogelijkheid voor uitstel van betaling van zakelijke schadeverzekeringen voor ondernemers die, als gevolg van de coronamaatregelen, in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Dat pleidooi houdt Levent Türkmen, directeur en eigenaar van de in zakelijke schadeverzekeringen gespecialiseerde serviceprovider SUREbusiness. “De huidige situatie vraagt om saamhorigheid, ook van verzekeraars onderling. ”

Levent Türkmen: “De samenleving vraagt van veel ondernemers grote offers in het bestrijden van het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan de restauranthouder die op 15 maart om 17.45 uur te horen krijgt dat vanaf 18.00 uur zijn restaurant voor meerdere weken dicht moet. Terwijl alle kosten doorlopen, heeft deze ondernemer per direct geen inkomsten meer. Het spreekt vanzelf dat deze ondernemer en zijn vele collega’s die door hetzelfde lot zijn getroffen dan snel in liquiditeitsproblemen komen. We hebben als samenleving de morele plicht om deze ondernemers op meerdere gebieden nu de hand toe te steken. Op verzekeringsmaatschappijen doe ik een klemmend beroep om gecoördineerd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid richting deze ondernemers te tonen.”

Huidige situatie

“Als SUREbusiness hebben wij samenwerkingen met meer dan 20 verschillende risicodragers”, vervolgt Türkmen. “Kijken we naar de mogelijkheid en bereidheid om ondernemers tijdelijk uitstel te geven van het betalen van hun verzekeringspremie voor zakelijke schadeverzekeringen dan is er sprake van een onoverzichtelijke lappendeken aan regelingen. Deze variëren van aanbieders die desgevraagd aangeven ‘hier nog mee bezig te zijn’ tot risicodragers die direct bereid zijn in voorkomende gevallen een uitstel van drie maanden toe te staan.”

Volgens de SUREbusiness-directeur maakt de diversiteit aan regelingen die nu op ons afkomt de uitvoering zo complex dat er een onwerkbare situatie ontstaat. “Dit werkt verlammend en ondermijnt onnodig de continuïteit van bedrijven die nu hulp vragen.”


Een uniforme termijn

Hij vervolgt: “De belastingdienst, waterschappen, banken en pensioenfondsen. Het zijn allemaal sectoren waar inmiddels collectieve regelingen van kracht zijn en waarbij ondernemers wordt toegestaan hun schulden later te betalen. Hierbij geldt in vrijwel alle gevallen een termijn van drie maanden. Laten we als verzekeringsbranche daar nu niet van gaan afwijken maar dezelfde lijn hanteren. Een extra termijn van 30 dagen is mooi, maar binnen no-time is deze regeling achterhaald en kunnen we opnieuw in conclaaf.”

De verzekeringsbranche heeft volgens Levent Turkmen in het verleden laten zien voor de samenleving waardevolle collectieve voorzieningen te kunnen organiseren, zoals bijvoorbeeld Salvage. “Nu is het denk ik de hoogste tijd om als verzekeraars op het punt van betalingsregelingen naar aanleiding van de coronacrisis, elkaar niet te gaan beconcurreren en daarmee onduidelijkheid naar de markt te scheppen.”

Hij doet een beroep  op alle verzekeringsmaatschappijen om voor de ondernemers die als gevolg van het coronavirus in liquiditeitsproblemen zijn gekomen, de dekking van door hen afgesloten verzekeringen in stand te laten, maar ook om af te spreken dat elke verzekeringsmaatschappij de betreffende ondernemer een termijn van drie maanden gunt om aan zijn premieverplichting te voldoen. “Deze termijn van drie maanden sluit aan bij de andere regelingen die inmiddels voor ondernemers gelden. Een uniforme termijn schept naar ondernemers helderheid en is ook administratief goed te verwerken voor de financieel advieskantoren. Dit vraagt om een gecoördineerde actie en daar is het Verbond van Verzekeraars volgens mij het juiste platform voor. ”