Leden akkoord met nieuwe Cao Verzekeringsbedrijf 2024

De leden van de Sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars en de achterbannen van FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord met het op 19 december 2023 bereikte cao-resultaat. Hiermee is de Cao Verzekeringsbedrijf 2024 een feit.

“Na moeilijke onderhandelingen door onder andere de sterk veranderde economische omstandigheden, opgelopen inflatie en de Wet toekomst pensioenen, hebben cao-partijen op 19 december een onderhandelingsresultaat bereikt. Nu de achterbannen akkoord zijn met het resultaat, ligt er een nieuwe cao voor 2024. Naast een loonsverhoging van acht procent, zijn er ook afspraken gemaakt over de basispensioenregeling vanuit de Wet toekomst pensioenen”, aldus het Verbond van Verzekeraars. 

In het onderhandelingsresultaat vind je meer informatie over alle gemaakte afspraken. Zodra cao-partijen de cao-tekst hebben goedgekeurd, wordt deze tekst gepubliceerd op de sites van de betrokken partijen en www.verzekeraars.nl.