Laagterecord faillissementen in 2018

Voor het eerst in dit decennium is het aantal faillissementen in een jaar ruimschoots onder de 4.000 uitgekomen. In 2018 zijn in Nederland 3.775 bedrijven failliet verklaard, een daling van 6,8% ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De meeste faillissementen werden uitgesproken in het eerste kwartaal (974 bedrijven gingen in de eerste drie maanden failliet), in de kwartalen daarna lag het aantal faillissementsuitspraken stabiel rond de 930. De Groot- en Detailhandel en de provincie Zuid-Holland kenden in 2018 de meeste faillissementen.

“De sterke daling van het aantal faillissementen was vooral zichtbaar in de eerste drie kwartalen van 2018, in het vierde kwartaal was er juist weer sprake van een lichte toename, zegt Gert van den Berg van Graydon. “Niet eerder in dit decennium is het aantal faillissementen zo laag geweest en dit laagterecord laat – samen met het alsmaar groeiend aantal starters – zien dat de Nederlandse bedrijvigheid in 2018 flink is gegroeid. Komend kwartaal zal blijken of deze trend zich ook in 2019 zal doorzetten of dat we daar wellicht eerste tekenen gaan zien van de grenzen van de groei.

Bedrijfsinformatiespecialist Graydon ziet dat de dalende trend van het aantal faillissementen zich doorzet in het nieuwe jaar, maar de afname wordt steeds minder groot. De voorlopige bodem lijkt in 2019 in zicht. Deze prognose wordt mede versterkt door tekenen van afnemende economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.