Kwart MKB-ondernemers heeft geen aansprakelijkheidsverzekering; 40% niet verzekerd van rechtsbijstand

 

Bijna een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf heeft geen aansprakelijkheidsverzekering; ruim driekwart wel. Ook heeft bijna 40% van de ondernemers geen rechtsbijstandverzekering. Dat blijkt uit een onderzoek van Reaal onder ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Verder zeggen drie op de tien ondernemers  elektronica (34%), arbeidsongeschiktheid (32%) en/of rechtsbijstand (29%) niet te verzekeren, omdat zij deze risico’s zien als ondernemers- of bedrijfsrisico’s.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de helft van de ondervraagde MKB’ers verwacht dat de Nederlandse economie in 2018 zal verbeteren (53%); ruim een derde verwacht dat het ongeveer hetzelfde zal blijven (35%). Ondernemers liggen echter wel regelmatig wakker van de zorgen omtrent bedrijfscontinuïteit na arbeidsongeschiktheid (34,6%), een verstoorde werk-privébalans (32,9%) of het niet kunnen vinden van geschikt personeel (30,9%).

Carola Wijkamp-Hermsen, directeur Intermediair Schade bij Reaal: “Om ondernemers uit het MKB zou goed mogelijk te ondersteunen met onze producten en diensten, doen wij periodiek onderzoek naar hun toekomstverwachtingen en naar onderwerpen waar zij soms wakker van liggen. Het is goed om te zien dat het MKB vertrouwen heeft in het komende jaar en dat een groot gedeelte verwacht te gaan groeien. Uit ons onderzoek blijkt echter ook dat er toch nog wel een paar risico’s zijn waar het MKB zich zorgen om maakt. Maar tegelijkertijd geeft bijna 70% aan onvoldoende kennis (29,2%) of geen tijd (38%) te hebben om zich hierin te verdiepen. Wij willen ondernemers attenderen op deze risico’s en hen waar mogelijk, samen met onze distributiepartners, hierbij ondersteunen.”

 Risico’s van groei

De verwachting is dat de economie in 2018 verder zal aantrekken. Iets minder dan de helft van de respondenten verwacht dat de economische situatie in 2018 ook voor hun eigen bedrijf zal verbeteren (47%). Ruim vier op de tien ondernemers verwachten dat de situatie hetzelfde zal blijven (43%). Wat verder opvalt in het onderzoek, is dat bijna driekwart van de ondernemers de administratie rondom verzekeringen zelf  regelt; in enkele gevallen doen de echtgenoot (12,1%) of secretaresse (4,6%) dat.

Per deelgebied heeft Reaal onderzocht daarnaast welke issues de meeste slapeloze nachten opleveren. De Top 5 bestaat uit: :

  1. Wat gebeurt er als ik door ziekte of een ongeval zelf niet meer kan werken? (35%)
  2. Hoe zorg ik voor balans tussen mijn werk en privéleven? (33%)
  3. Waar vind ik goed personeel? (30,9%)
  4. Is mijn netwerk goed/uitgebreid genoeg om te kunnen groeien? (27%).
  5. Is mijn bedrijf voldoende up-to-date wat betreft technologische ontwikkelingen? (20%)