Kritiek op voorstel nieuwe eind- en toetstermen per 1 april 2024

Samen met OvFD en CFD (verenigd in CANON) heeft Adfiz in de nieuwste consultatieronde kritisch gereageerd op de het advies van het CDFD voor de te selecteren PE-ontwikkelingen voor het nieuwe PE-jaar vanaf 1 april 2024.” Een aantal eind- en toetstermen horen niet in een PE-examen voor Wft-adviseurs thuis”, aldus de organisaties.

“Opnieuw hebben we bezwaar gemaakt tegen het herhaald blijven toetsen van oude vakbekwaamheid. Daarnaast hebben we onze grote zorg uitgesproken tegen een mogelijke trend om nu ook ontwikkelingen te toetsen die voor het adviesvak niet relevant zijn”, aldus Adfiz.

“Concreet doelen we o.a. op de door het CDFD geselecteerde PE-ontwikkeling ‘Studiekosten’ dat verwijst naar de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. We geven aan dat we met geen mogelijkheid kunnen begrijpen hoe deze actualiteit relevant is voor het financieel adviesvak en vragen hierop een toelichting.In onze reactie vragen we het ministerie van Financiën met klem de niet-relevante actualiteiten uit de eind- en toetstermen van de Wft-(PE)-examinering te verwijderen.