Kredietverzekeraar Coface: Nederlands bbp stijgt in 2023 en 2024, ondanks groeivertraging; Normalisering van het aantal bedrijfsinsolventies

Het Nederlandse bbp stijgt met 0,5% in 2023 en 0,8% in 2024 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat voorspelt kredietverzekeraar Coface. Hoewel de groei van de Nederlandse economie stagneert (net als die van de wereldeconomie), blijft het landenrisico van Nederland stabiel staan op A2. Samen met Zwitserland en Denemarken is dat – op Noorwegen na – de hoogste beoordeling in Europa. Het aantal bedrijfsinsolventies in Nederland neemt toe.

“We komen langzaam terug op het aantal insolventies van vóór COVID-19, waarmee het normaliseringsproces is ingezet. Dit is in lijn met de beweging in de landen om ons heen, zoals: Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Spanje en de Verenigde Staten”, aldus de kredietverzekeraar. De risico’s in de handelssectoren in Nederland blijven stabiel, op één upgrade en één downgrade na. Het handelsrisico in de Nederlandse energiesector is verbeterd van hoog risico naar gemiddeld risico. Deze trend zien we – op Duitsland na – overigens in heel West-Europa. Het risico in de houtsector is echter gestegen van gemiddeld naar hoog risico. Hiermee komt deze sector in lijn met de rest van West-Europa.

Wereldwijde economie 2024: hoop op een zachte landing
De inflatie is de afgelopen maanden bijna constant aan het dalen, voornamelijk door de lagere grondstoffenprijzen. Tegelijkertijd bloeit de arbeidsmarkt en blijft de loondynamiek in de grotere economieën stabiel. Deze ontwikkelingen hebben de hoop op een zachte landing voor de wereldeconomie aangewakkerd, ook vanwege de verbeterde energiesituatie en gematigde begrotingsmaatregelen. Het spookbeeld van een recessie is aan het wegebben, zoals ook blijkt uit het feit dat de rentecurves in de meeste ontwikkelde economieën steeds minder omgekeerd zijn.

Dalende groeivoorspellingen – vooral in ontwikkelde economieën
Hoewel het algemene economische beeld beter is dan vorig jaar, zijn er nog steeds toenemende risico’s, zoals financiële instabiliteit en sociale en politieke onrust. De strijd tegen inflatie is nog niet gestreden en deze blijft ver boven de doelstellingen van centrale banken. De situatie op de oliemarkten is gespannen na de aanslagen in Israël. De aandelenmarkten zijn gedaald (gemiddeld ongeveer 5% sinds augustus 2023) en verwachtingen voor bedrijfswinsten worden over het algemeen naar beneden bijgesteld. Hierin schuilt het grootste risico voor de macro-economie op de korte en middellange termijn, met een mogelijke toename van insolventies, verslechterde marges en stijgende rentelasten. Dit kan de lage claims, veerkrachtige werkgelegenheid en besparingen van huishoudens bedreigen en uiteindelijk de wereldwijde groei beïnvloeden. De risico’s voor de wereldwijde groeivoorspellingen voor 2024 blijven hoofdzakelijk dalend, vooral in ontwikkelde economieën.

Langdurige stagnatie: economische groei ver onder de norm van afgelopen decennium
Tegen het einde van 2023 is er een sterke vertraging van de bedrijvigheid waargenomen in de Eurozone en Noord-Amerika. Ook merken we effect van de vertraging van het herstel van de Chinese economie. De voorspellingen duiden op een langdurige stagnatie van de wereldeconomie, met een groei net boven de 2%, ver onder de normen van het afgelopen decennium. Sociale en politieke risico’s worden acuter in een context van zwakke groei en aanhoudend hoge inflatie.

Veel aanpassingen in een volatiele en onzekere omgeving
In het licht van deze ontwikkelingen heeft Coface 7 beoordelingen van het landenrisico (2 upgrades en 5 downgrades) en 33 beoordelingen van het sectorrisico (17 upgrades en 16 downgrades) aangepast. Dit weerspiegelt een zekere mate van stabiliteit in zijn verwachtingen voor de komende 18 maanden, in een omgeving die echter zeer volatiel en onzeker blijft.  
De volledige Barometer (Engelstalig) met wereldwijde cijfers is te downloaden via deze link.