KPMG: “Nederlandse verzekeraar moet nu echt vaart maken met innovatie”

 

“Het is voor verzekeringmaatschappijen nu de hoogste tijd is om met innovatie aan de slag te gaan en levensvatbaar te kunnen blijven.” Dat stelt Ton Reijns, partner bij KPMG op basis van een analyse van zijn bedrijf  van  de ontwikkeling van de Nederlandse verzekeringsmarkt. “”Of het nu gaat om leven, schade of zorg, verzekeraars moeten duidelijke strategische keuzes maken als het gaat om de productportefeuille en het realiseren van kostenbesparingen. Daarnaast moeten zij veel beter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Alleen op deze manier kunnen zij onderscheidend zijn en hun winstgevendheid verbeteren.”

Uit KPMG’s analyse komt verder naar voren dat Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hun bruto premie-inkomsten verder hebben zien dalen. De totale premie-inkomsten namen af van €72,6 miljard in 2015 tot €69,7 miljard in 2016. De bruto-uitkeringen namen toe, van €73,6 miljard in 2015 tot €75,2 miljard in 2016. Het netto resultaat van alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen daalde van €5,2 in 2015 tot €2,8 miljard in 2016.

Qua premie-inkomen was de zorgverzekeringsmarkt vorig jaar goed voor 61% van de totale bruto premie-inkomsten van de verzekeraars. ‘Schade’ en ‘leven’ nemen elk ongeveer 20% voor hun rekening. In 2016 moesten de verzekeraars voor het eerst rapporteren volgens de Solvency II richtlijnen. De gemiddelde Solvency II ratio is voor alle markten ruim boven het minimumvereiste percentage.

Combined ratio onder druk bij schadeverzekeraars

Ook in de schademarkt blijven de resultaten onder druk staan. Reijns: “De markt is duidelijk verzadigd met veel concurrentie. De combined ratio is weliswaar relatief stabiel, maar kwam in 2016 boven de 100% uit. Kostenbeheersing, uitbesteding, schaalvergroting en schadelastbeperking staan dan ook bovenaan de agenda van de verzekeraars. En dat zal de komende jaren zo blijven.”

Daarnaast evalueren de verzekeraars hun productaanbod in relatie tot de winstgevendheid en brengt een aantal verzekeraars nieuwe producten, zoals cybersecurity, op de markt. “Vorig jaar was in de schademarkt sprake van een lichte premiestijging. Vooral door de hagelstorm in juni namen de bruto-uitkeringen bij de bedrijven sterk toe.”

Zorg en leven

Sinds de invoering van het zorgstelsel zijn de premie-inkomsten van zorgverzekeraars lager dan de bruto-uitkeringen en laten zij voor het eerst een negatief netto resultaat zien. Reijns: “Dit had vooral te maken met het besluit van de zorgverzekeraars om een deel van de reserves te gebruiken om de zorgpremie laag te houden. Het huidige premiebeleid binnen de zorgverzekeringsmarkt, waarbij zorgverzekeraars een deel van hun reserves inzetten om de premie voor verzekerden lager te houden dan de werkelijke kosten, zal op de lange termijn niet houdbaar zijn. De reserves zijn immers niet oneindig groot. Bij stijgende zorgkosten zullen de premies omhoog moeten. Daarnaast zullen de ondernemingen voor hun toekomstige koers sterk afhankelijk blijven van de keuzes die de politiek maakt.”

Reijns stelt vast dat de levensmarkt al jaren gekenmerkt wordt door teruglopende premie-inkomsten.: “Onder druk van de aanhoudend lage rente, dalende nieuwe productie en nieuwe eisen in het kader van zowel compliance als de wijze van communiceren, blijft de focus van verzekeraars in de levensmarkt vooral gericht op kostenbeheersing en schaalgrootte. Een consolidatie van partijen in de sector wordt steeds duidelijker zichtbaar, waardoor er wijzigingen in het marktaandeel ontstaan. Voor levensverzekeraars is het van essentieel belang om de strategische keuze te maken tussen óf een positie als primaire verzekeraar óf als een beleggingsmaatschappij die ook wat risico’s verzekert.”