Komst An Gaiser bezorgt KPMG wetenschappelijke wereldprimeur

Per 1 februari start voormalig AIVD-medewerker An Gaiser (41) bij KPMG als Senior Manager Forensic, Integrity & Compliance. Met haar benoeming is KPMG het eerste adviesbedrijf ter wereld dat de meest recente wetenschappelijk gevalideerde non-verbale analysemethode toevoegt aan dienstverlening op het vlak van gedragscultuuronderzoek en opsporing van fraude. Ze maakt deel uit van het forensisch team onder leiding van Bart van Loon.

Tot voor kort adviseerde Gaiser met haar eigen bedrijf bestuurders bij het toepassen van non-verbale communicatie en was ze actief als verhoorbegeleidster. In haar Managing Partner functie van INSA Consultancy B.V. adviseerde ze verschillende overheidsinstanties. Van 2011 tot 2019 was Gaiser werkzaam voor de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) als veiligheidsonderzoeker, trainer en screener. Vooraf aan die periode werkte ze vanaf 2002 als rapporteur, mentor en trainer bij Reclassering Nederland. In 2000 startte Gaiser haar loopbaan in de functies groepsbegeleider en sociaal werker voor verstandelijk beperkte mensen bij Syndion.

Met de komst van Gaiser naar KPMG is het accountancy- en adviesbedrijf de eerste ter wereld die wetenschappelijk gevalideerde non-verbale analyse-expertise toepast bij gedragscultuuronderzoek en opsporing van onoorbaar gedrag. Non-verbale informatie is een hulpmiddel voor bestuurders om gedrag en interactie beter te begrijpen. Bij (veiligheids)incidenten zoals corruptie, fraude, (sexuele)intimidatie en discriminatie krijgt KPMG de opdracht de cultuur van organisaties door te lichten. Tijdens inventarisaties worden doorgaans medewerkers geïnterviewd. Vanaf nu gaat KPMG dus ook non-verbale communicatie inzetten om gedrag in interactie beter te duiden. Gebaseerd op de wetenschappelijk gevalideerde INSA methode.

“In mijn 20 jaar ervaring heb ik geleerd dat gedrag complex is en altijd onderhevig aan nuances van context, omstandigheden en persoonlijke kenmerken. Ik vind het geweldig leuk om informatie over motieven en belangen te duiden met non-verbale analyse. En kijk er dus naar uit deze kennis toe te spitsen op mijn werk bij KPMG voor veel verschillende organisaties”, vertelt An Gaiser.

“Sinds 2012 heeft An zich wetenschappelijk verdiept in het doen van non-verbale analyses. In haar voormalig werk bij de Reclassering en AIVD heeft ze bovendien veel relevante kennis en praktijkervaring opgedaan. Dankzij haar unieke expertise zijn wij nu nog beter in staat bedrijven te helpen met het inzichtelijk maken van hun cultuur. Actief bouwen aan vertrouwen is voor elke organisatie een belangrijke voorwaarde voor succes. In een samenleving van toenemende complexiteit en disruptie staat een veilige en vertrouwde werkomgeving voortdurend onder druk. Dat vereist ook steeds betere technieken bij het doorlichten van organisaties”, vertelt Bart van Loon, Partner Risk & Regulatory Services bij KPMG.