Klimaatmonitor Verbond : 180 miljoen stormschade in 2020

Zeven stormen en in totaal elf stormdagen: dat is de balans over 2020. De totale schade van storm Ciara op 9 februari was het hoogst: meer dan tachtig miljoen euro schade aan gebouwen en voertuigen. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor van het Verbond van Verzekeraars.

Volgens die Klimaatmonitor van het Data Analytics Centre nam het aantal stormen iets toe. Gemiddeld genomen stormt het acht dagen en biedt Nederland jaarlijks het hoofd aan vijf stormen. “Ten opzichte van storm Ciara die voor 84 miljoen aan verzekerde schade aan gebouwen en voertuigen veroorzaakte, waren de overige stormen in 2020 weliswaar kleiner, maar het telt toch behoorlijk op. Uiteindelijk komen we op een totaalbedrag aan stormschade van zo’n 180 miljoen euro”, licht Timo Brinkman, beleidsadviseur Klimaatverandering bij het Verbond, de cijfers toe. De totale weerschade bedraagt 296 miljoen in 2020.

Storm Ciara

Dat de schade bovengemiddeld is, wordt niet alleen verklaard door drie extra stormdagen. Deze piekte vooral door de zware storm Ciara. Volgens Brinkman komen dergelijke stormen slechts eens in de paar jaar voor, maar moeten we ons wel voorbereiden op een toename van extreem weer. “Zo zijn de stormen boven de Atlantische Oceaan in de afgelopen zestig jaar zo’n 200 kilometer naar het noorden verschoven. En deze verschuiving zet naar verwachting van het KNMI door. Daarnaast verwachten we ook een toename van extreme regen en hagel. Om burgers en bedrijven in de toekomst beter voor te bereiden op extreem weer, werkt het meteorologisch instituut hard aan het Early Warning Centre. Dit centrum zorgt voor vroege en precieze weerswaarschuwingen.”

Beter waarschuwen en maatregelen treffen

Verzekeraars en adviseurs kunnen op basis van het Early Warning Centre hun klanten eerder en beter waarschuwen om maatregelen te treffen. Ook kunnen verzekeraars en andere partijen in de keten hun schadeafhandeling tijdig opschalen, zodat klanten beter en sneller worden geholpen. Dit is één van de redenen waarom het Verbond van Verzekeraars en het KNMI begin 2021 een partnership zijn aangegaan.

Om burgers en bedrijven te helpen zoveel mogelijk schade door noodweer te voorkomen, staan er handige tips op de webpagina Preventietips extreem weer.