KIFID: Woonverzekering, uitsluiting voor schade die geleidelijk ontstaat.

De Geschillencommissie van Kifid heeft uitspraak gedaan in een geschil dat was aangespannen door een verzekerde na afwijzing van een schadeclaim door zwamvoming

Consument meldt op 14 november 2016 bij zijn tussenpersoon een schade aan de vloer in de woonkamer en laat weten dat hij een bouwbedrijf heeft ingeschakeld. De tussenpersoon heeft die dag een schadeformulier aan Consument toegezonden met het verzoek dit ingevuld en met een opgave van dekosten retour te zenden. Op 20 en 22 november 2016 heeft de tussenpersoon de schade gemeld bij Verzekeraar. Consument is op 28 november met het door hem ingeschakelde bouwbedrijf begonnen met herstelwerkzaamheden aan de vloer.

Via de tussenpersoon laat Verzekeraar Consument weten dat hij een expert heeft ingeschakeld. Op 7 december 2016 zendt Consument het ingevulde schadeformulier retour, waarbij hij verwijst naar de bevindingen van het bouwbedrijf waaruit blijkt dat door dit bedrijf zwamvorming onder de vloer is vastgesteld. Op 23 november 2016 heeft Verzekeraar de schadeclaim afgewezen omdat het gaat om schade door zwamvorming, dat is geleidelijk ontstane schade waarvan in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat het niet van belang is waardoor de schade veroorzaakt wordt.

Consument meent dat Verzekeraar ten onrechte een beroep doet op de verzekeringsvoorwaarden en vordert vergoeding van zijn schade, door hem geraamd op € 4.000,00. De Commissie oordeelt dat deze schade inderdaad uitgesloten is van de dekking. Voor zover Consument meent dat Verzekeraar zijn standpunt heet ingenomen op basis van een onzorgvuldige besluitvormingprocedure, deelt de Commissie deze opvatting niet: Consument heeft immers eigener beweging de schade hersteld nog voordat Verzekeraar de gelegenheid had om zelf de schade op te nemen. Vordering afgewezen.

 Bekijk hier de complete uitspraak (2017-794)