Kifid stelt verzekeraar in gelijk na afwijzen verzekeringsaanvraag

 

 

De Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid heeft een verzekeraar in het gelijk gesteld na het afwijzen van een verzekeirngsaanvraag van een verzekerde met een strafrechtelijk verleden.

Het dossier: Consument stelt dat Verzekeraar zijn verzekeringsaanvraag ten onrechte op grond van diens strafrechtelijk verleden (een veroordeling wegens een levensdelict, waarvan hij de straf nog niet geheel heeft uitgezeten) heeft afgewezen en vordert dat Verzekeraar de verzekeringsaanvraag voor onder meer een aansprakelijkheidsverzekering particulieren en een autoverzekering accepteert.

De Commissie oordeelt dat van een ongerechtvaardigd onderscheid geen sprake is. Het is de Commissie evenmin gebleken dat verzekeraar misbruik heeft gemaakt van de hem toekomende beleids- en contractsvrijheid. De Commissie concludeert dat Verzekeraar niet gehouden is de verzekeringsaanvraag van Consument voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren en een autoverzekering te accepteren. De vordering wordt afgewezen.

De volledige uitspraak (2017-654) vindt u hier:  https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_2017-654.pdf.