Kifid: Onjuiste registratie in Incidentenregister

 

Consument claimt schade aan zijn fiets. Volgens Verzekeraar heeft de schadebehandelaar aan Consument gevraagd of hij een vergoeding voor de fiets heeft gehad en heeft Consument die vraag ontkennend beantwoord. De telefoonnotitie van dat gesprek vermeldt niet dat die vraag is gesteld en dat Consument hierop heeft geantwoord. Dit blijkt pas uit de telefoonnotitie van het gesprek met de fietsenmaker dat twee dagen later heeft plaatsgevonden. Verzekeraar heeft zijn stelling dat sprake is van fraude op het gesprek van Consument en de Schadebehandelaar gebaseerd.

De Commissie overweegt dat omdat die vraag relevant is voor Verzekeraar om de schade te kunnen beoordelen en hij een systeem heeft om zulke informatie te registreren, niet met zekerheid kan worden gezegd dat die vraag ook daadwerkelijk aan Consument is gesteld omdat nu juist deze belangrijke informatie niet in de telefoonnotitie van die dag is genoteerd. Consument kan zich niet herinneren dat hem die vraag is gesteld. Dientengevolge is onvoldoende komen vaststaan dat Consument de opzet heeft gehad Verzekeraar te misleiden. De Commissie oordeelt dat Verzekeraar de registraties dient door te halen en dekking dient te verlenen. Vorderingen toegewezen.

Uitspraak Geschillencommisie Kifid 2017-589 (Bindend) (04-09-2017)

Fietsverzekering. Registratie persoonsgegevens in Incidentenregiste

De volledige uitspraak vindt u hier:https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_2017-589__bindend_.pdf