Kick Off Introductie Coassurantie Brand

 

Bij de VNAB werd gisteren (24 januari jl) naast de Algemene Ledenvergadering ook de kickoff meeting voor de Introductie Coassaurantie Brand gehouden.  Op initiatief  van netwerkorganisatie Cobra1998 en ondersteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC), de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS) en de VNAB, wordt alweer de derde editie gehouden van de ‘Introductie coassurantie brand’. Deze heeft ten  doel heeft om nieuwkomers in de coassurantiemarkt een eerste inzicht te bieden op de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en hun onderlinge verhoudingen. “

De Introductie is ontwikkeld en vormgegeven door Rudolf van der Werff (DEKRA Experts) en Martina Smit (Van Steenderen Mainport Lawyers) met ondersteuning van de VNAB.  De Introductie omvat zeven dagdelen (14.00 – 17.30 uur met aansluitend een borrel; inloop vanaf 13.45 uur). De Introductie wordt afgesloten met een evaluatieborrel waarbij de deelnemers een bewijs van deelname zullen ontvangen. De volgende thema’s worden behandeld op de volgende data:

Programma

  • 14 februari: De coassurantiemarkt
  • 7 maart: Makelaardij
  • 21 maart: (inter)nationaal verzekeren
  • 04 april: Herverzekeren
  • 18 april: Inspecties en taxaties
  • 09 mei:  Eexpertise
  • 23 mei:  De advocaat
  • 13 juni:  Afsluitende (evaluatie)borrel

Op de foto v.l..n.r.  Rudolf van der WerffEric van Niekerk, Gerard Böttcher, Martina Smit, Herbert Wentges en Rene Schickendantz.