Keurmerk Klantgericht Verzekeren: Bijeenkomst over fraude en keurmerkhandboek 2018 op 1 november a.s.

Op 1 november organiseert het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) een bijeenkomst over het thema-onderzoek Fraudebeleid en het aangepaste keurmerkhandboek dat per 1 januari 2018 geldt. DAS,gevestigd aan de Entree 22 in Amsterdam, één van de 39 keurmerkhouders, heeft zich bereid getoond om als gastheer op te treden. KKV meldt dat het programma nog in ontwikkeling is. Daarin zal in elk geval een duidelijke tweedeling worden aangebracht, aangezien ieder onderwerp (deels) zijn eigen doelgroep heeft. In het eerste deel zal worden gepraat over het themaonderzoek Fraude en in het tweede deel komt het nieuwe handboek met de normen en de themaonderzoeken in 2018 aan bod.