Juridische Barometer Stichting Achmea Rechtsbijstand: 8,6% minder hulpvragen in 2019

 Stichting Achmea Rechtsbijstand ontving in 2019  in totaal 142.166 verzoeken om juridische hulp. Dat zijn er 8,6% minder dan de 155.532 een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op geschillen met betrekking tot werk (26.876, was 33.621 in 2018), verkeer (26.051/was 27.893) ) en wonen (11.997/was 21.472,) zo blijkt uit de nieuwe Juridische Barometer 2019-2020  die Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) jaarlijks in januari publiceert

Bij ‘Werken’ hadden de meeste meldingen betrekking op ontslag (11.435), overige arbeidsconflicten (4.548), reïntegratie/ziekte (3.337), toetsing arbeidsvoorwaarden (2.755) en loonvorderingen (1.762). Bij ‘Verkeerszaken’ ging het vooral om parkeerschades (6.527), artikel 54 RV bijzondere manoeuvres (4.820) en artikel 19RVV achteroprijden (3.698). En bij ‘Wonen’ gingen de meeste meldingen om huur/verhuur onroerend goed (3.796), koop/verkoop O.G (3.455), bouwzaken 92.770), omgevingsvergunning (1.031) en VVE (1.044).

Overige categorieën

Het aantal verzoeken om juridische hulp bedroeg in de overige categorieën:

Diensten: 15.767: Verzekeringszaken (3.005), Vervoer en Transport (1.771), technische uitvoering werkzaamheden (1.020), reiszaken (875);

Leven: 13.969: Vordering (3.396), erfrecht (1.624), echtscheiding (1.535) en WIA (1.288)

Kopen: 12.392: Consumentenkoop/verkoop (8.252), zaken aan/en verkoop motorvoertuigen (3.141) en contractueel recht (655);

Ondernemen: 12.090: Dienstverlening, o.a. energie, technisch, telecom (2.975), onbetaalde facturen (1/975)koop/verkoop O.G (720), ontslag (715), huur/verkoop O.G (687);

Gezondheid: 11.086 (was 11.355): licht letsel 57%, middelzwaar letsel 30% en zwaar letsel 13%;

Geldzaken: 3.326 (3.473): contractueel recht (1.400), pensioen (589) en onbetwiste incassco (216);

Onderwijs:  685 (was 738): Tussentijds beëindiging, wanprestatie, passend onderwijs, aansprakelijkheid en beoordeling

Kijk voor meer cijfers op de Juridische Barometer 2019-2020 Via http://www.juridischebarometer.com/#home