Jorg Roodbeen (Klap) wijst op overstromingsverzekering Neerlandse

In reactie op het artikel over de uitbreiding door a.s.r. van de dekking van de overstromingsverzekering wijst Jorg Roodbeen van assurantiemakelaar Klap op de in 2016 geïntroduceerde overstromingsverzekering van Neerlandse.

 “Prachtig dat er eindelijk in het belang van consumenten een stap vooruit wordt gezet, in dit geval door a.s.r. Wat jammer is, is dat er nog altijd sprake is van beperkte dekking en dat de consument ten onrechte het gevoel kan krijgen dat het nu wel goed zit. De enige overstromingsverzekering die wel ruime dekking verleent, ook als de primaire waterkeringen het begeven is die van Neerlandse via www.overstromingsrisicoverzekering.nl.

Op de eigen website schrijft Neerlandse: “Met de introductie van de nieuwe vrijwillige overstromingsverzekering van Neerlandse in 2016 is heel Nederland wederom verzekerbaar voor het overstromingsrisico. In samenwerking met Chaucer Insurance – Lloyd’s syndicaat en onderdeel van Hanover Insurance Group – heeft Neerlandse de nieuwe risicoverzekering ontwikkeld. De verzekering wordt momenteel aangeboden door meer dan 1.500 verzekeringsagenten. De verzekering kan ook direct online worden afgesloten, bijvoorbeeld via Overstromingsrisicoverzekering.nl

Neerlandse is zelf geen verzekeraar, maar Lloyd’s coverholder, vergelijkbaar met een gevolmachtigd agent in het intermediaire distriubutiekanaal. Distributie en bemiddeling van deze verzekering vindt uitsluitend via bij Neerlandse aangesloten partners plaats, Neerlandse bemiddelt niet rechtstreeks.