Jeroen Everling (WTW): aanpak onverzekerbare risico’s is gezamenlijke verantwoordelijkheid

 

In navolging van Adfiz-voorzitter Enno Wiertsema stipte ook Jeroen Everling (CEO Willis Towers Watson) de pijnpunten in de zakelijke verzekeringsmarkt aam. “Specifieke doelgroepen (bijv ZZP’ers) worden door verzekeraars volledig uitgesloten van dekking, in sommige productlijnen is sprake van een verharding van de markt, verzekeraars accepteren selectiever, bijv. bij bedrijfstakken met een slecht schadeverloop, verzekeraars wijzigen acceptatiebeleid vanwege solvabiliteitsregels.  Er zijn weliswaar oplossingen, maar dat vraag ook van het intermediair een meer proactieve aanpak met het oog op de continuatie in de onderhandeling in plaats van het reactief afwachten op een prolongatievoorstel van verzekeraars.”

Everling noemt een aantal oplossingen om moeilijk verzekerbare bedrijven toch verzekerd te krijgen: door middel van coassurantie voor de grotere en anderszins complexe risico’s. en voor de kleinere risico’s door het bundelen hiervan bij bijv. een placing broker (affinities). Als derde noemt hij een intensievere samenwerking tussen adviseurs en makelaarshuizen, waarbij van de tussenpersoon een meer proactieve rol in een vroeg stadium wordt gevraagd

Een andere oplossing voor het dekken van ‘onverzekerbare risico’s’ biedt Lloyd’s, ook bij Nederland via haar coverholders (volmachtbedrijven). Zo zijn er inmiddels door Lloyd’s-partijen product/markt-combinaties op de markt gebracht voor verzuimverzekeringen en het overstromingsrisico, kondigde Van Helden aan dat er binnenkort  twee Lloyd’s-partijen op de markt voor de dekking van agrarische risico’s, is een oplossing voor de afvalverwekingssector (Waste) in ontwikkeling. Ook Van Helden benadrukte dat Lloyd’s graag ondersteuning biedt, maar dat de input van het intermediair moet komen”.  .