Jan Willem Hoitsma legt functie neer bij Brand New Day Premiepensioeninstelling

Jan Willem Hoitsma heeft per 1  april jl. zijn functie neergelegd bij Brand New Day Premiepensioeninstelling (BND PPI). “Na 8 jaren leiding te hebben gegeven aan de groei van dit geweldige bedrijf en mensen ga ik wat afstand nemen en me oriënteren op een volgende stap. Joint venture partner a.s.r. heeft het volledige eigenaarschap verworven en gaat samen met het huidige team medewerkers verder vorm geven aan de organisatie en de klantbediening”, zo meldt hij op LinkedIn.

“Met veel trots en plezier kijk ik terug op de groei van het team van 9 naar 80 gepassioneerde en betrokken medewerkers die dagelijks ‘ouderwets hard rennen’ voor iedereen die zich klant voelt van BND PPI, en zo onze missie ‘Klanten verbazen’ op positieve wijze in te vullen. Ons motto ‘Calvinistisch in kosten, Bourgondisch in service’ hebben we weten te verzilveren door onlangs als beste pensioenuitvoerder van Nederland te boek te staan als uitkomst van het IG&H performanceonderzoek; met a.s.r. als goede tweede. Onze marketing ambitie is om van onze klanten echte ambassadeurs te maken; het is dan ook mooi om te zien dat 41% van onze klanten ons actief aanbeveelt bij collega ondernemers. Dat hebben we alleen kunnen bereiken door als team voor elkaar, adviseurs en klanten door het vuur te gaan; zonder vedette neigingen.”

“Met een gemiddelde leeftijd van ons hele team van ruim 28 jaar hebben vele ervaren- en jonge talenten (vaak al tijdens hun studie) hun kansen gekregen en gepakt om succesvol bij te dragen aan de PPI. Ze groeiden met ons bedrijf mee in een vaste baan als specialist of manager, danwel werden ze gehunt door mooie bedrijven in binnen- en buitenland. Het was voor mij een feestje aan de persoonlijke ontwikkeling van collega’s een (bescheiden) bijdrage te leveren. Door wederzijds ook mij voortdurend te challengen met soms kritische meningen, verrijkt met de inbreng van nieuwe ideeën heb ik ook kunnen groeien als ondernemer en manager; waarvoor grote voldoening. :

“Ik ben dankbaar voor alle energie die we elkaar hebben gegeven om, vanaf de start als nieuwe onderneming in 2012, de grootste PPI van Nederland te worden in aantallen werkgever klanten. Met bijna 7.000 werkgevers en 180.000 werknemers waar we de pensioenen voor mogen uitvoeren dank ik graag ook alle adviseurs die BND PPI niet alleen op ooghoogte in het schap leggen, maar ook actief adviseren en daarmee onze ambassadeurs zijn. Graag wil ik de founders van Brand New Day, Kalo Bagijn en Thierry Schaap, bijzonder bedanken voor de kans en de vrijheid die ze mij hebben gegeven om te kunnen groeien als bedrijf, ondernemer en als mens. Tenslotte wens ik mijn (nu ex) directie-teamleden Soedesh Ramdaras en Michiel Husslage samen met hun nieuwe collega’s veel voorspoed en succes met het integreren van BND PPI in het a.s.r. huis”, zo besluit hij zijn LinkedIn-boodschap.