Jan Verkamman (HDI Global SE) overleden

 

Afgelopen weekend is na een ziekbed van enkele maanden Jan Verkamman overleden. Hij was 63 jaar.Verkamman stond in de coassurantiemarkt bekend als aansprakelijkheidsspecialist. Hij werkte sinds februari 2008 bij HDI Global SE en juridische voorlopers als senior schadebehandelaar. Ook vervulde hij diverse bestuursfuncties binnen o.a. de brancheorgansiatie VNAB, onder meer als voorzitter van de Commissie Modelvoorwaarden en sinds 2013 als lid van de VNAB Geschillencommissie.

Vanwege zijn verdiensten voor de VNAB ontving hij in 2012 de VNAB Award, de prijs die de brancheorganisatie jaarlijks uitreikt  aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de behartiging van de belangen van de VNAB en de coassurantiemarkt. Verkamman kreeg destijds de prijs, een zilveren karaf met een inscriptie, voor de “actieve, creatieve en collegiale wijze waarop hij zich, onder meer als lid van talrijke commissies, vaak achter de schermen heeft ingezet voor de coassurantiemarkt. Zo is hij onder meer voorzitter van de commissie modelvoorwaarden voor de branche aansprakelijkheid en is hij daarnaast altijd een groot promotor geweest van het verwerven van kennis.”

Op de foto staat Jan Verkamman (links) bij de uitreiking van de VNAB Award, die hij uit handen kreeg van de toenmalige VNAB-voorzitter Rolf van der Wal.

Foto VNAB