Jack Julicher treedt toe tot RvC Meijers

Per 24 mei 2022 heeft  Meijers Jack Julicher benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Na een zeer constructieve betrokkenheid neemt Jacques van Ek afscheid van zijn plaats in de RvC waardoor er een nieuwe positie beschikbaar is gekomen. Julicher is de afgelopen ruim 12,5 jaar  werkzaam bij a.s.r. , momenteel als CEO Asset Management & Chief  Investment Officer

Geert van Engelen, Voorzitter RvC bij Meijers: “Allereerst gaat onze grote dank uit naar Jacques van Ek. Hij heeft als adviseur en RvC lid een enorme bijdrage geleverd aan het bedrijf. Hij is een ware vriend van het huis en we gaan zijn scherpe analyses en ervaringsdeskundigheid missen. Gelukkig hebben we in Jack een kundig opvolger gevonden. We heten hem van harte welkom.”

Daniel de Swaan, CEO bij Meijers: “Meijers heet de nieuwe commissaris zeer welkom aan tafel. Jack volgt ons bedrijf al jaren op de voet. De kennis van de Nederlandse verzekeringsmarkt van Jack is aanzienlijk, waardoor hij veel waarde kan toevoegen als toezichthouder. Ik zie uit naar een vruchtbare samenwerking met hem. Jacques van Ek is sinds het begin van de jaren ’90 in diverse rollen betrokken bij ons bedrijf. De ontwikkelingen die wij hebben doorgemaakt zijn mede aan hem te danken. Zijn opvolger Jack heeft grote schoenen te vullen.”