Jaarresultaat Atradius neemt toe met 12,4 procent ; premie-inkomsten stijgen 6,7 procent

                                                                       
De premie-inkomsten uit verzekeringen van Atradius stegen met 6,7%
van 1.648,5 miljoen in 2018 naar 1.759,5 miljoen euro euro vorig jaar. De verbetering in kredietverzekering was stabiel en consistent in vrijwel alle regio’s, waarbij Azië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Noord- en Centraal-Europa en Noord-Amerika samen met de Global unit de sterkste groeipercentages lieten zien. 
 
Atradius realiseerde in 2019 een solide schaderatio van 42,8 procent, als gevolg van minder grote schaden in vergelijking met 2018. De kostenratio is gematigd gestegen van 35,5% in 2018 naar 35,9% in 2019. Deze stijging is het resultaat van aanzienlijke investeringen in innovatie en technologische ontwikkeling met het oog op een verdere verbetering van de operationele efficiëntie en de klantenervaring.  
Het resultaat uit verzekeringen en diensten van Atradius verbeterde met 21,3% van 268,3 miljoen euro in 2018 naar 325,4 miljoen euro.  

Het resultaat na belastingen steeg met 12,4 procent van EUR 202,7 miljoen naar EUR 227,7 miljoen, een weerspiegeling van het uitstekende verzekeringsresultaat over het jaar, gedreven door een sterke omzetgroei en een stabiele schaderatio. Gesterkt door een winstgevende groei van het bedrijf en stabiele beleggingsresultaten bedroeg de solvabiliteitsratio van Atradius eind 2019 opnieuw meer dan 200%.        
Vooruitzichten
Verwacht wordt dat de economische groei in 2020 gematigder zal zijn, aangezien de spanningen op het gebied van het handelsbeleid, die drukken op de wereldhandel en de economische activiteit, blijven bestaan. De groei in de eurozone zal gematigd blijven, de groei van de VS zal naar verwachting gematigd zijn, en ondanks de vertraging van China zal Azië de motor van de wereldwijde groei blijven. Een algemene verslechtering van de faillissementsvooruitzichten, met name in het Verenigd Koninkrijk en in de opkomende markten, zou de vraag naar de producten en diensten van Atradius verder moeten versterken.

  David Capdevila, CEO van Atradius, licht toe: “2019 was vol onzekerheid voor de internationale handel. De handel bleef echter groeien en dit zorgde in combinatie met de genoemde onzekerheid voor een sterke vraag naar onze producten en diensten. De vooruitzichten voor 2020 lijken sterk op die van vorig jaar, met een bescheiden groei van het wereldwijde bbp en een toename van het aantal faillissementen. Wij verwachten dat dit een gunstig klimaat zal scheppen voor een verdere groei van onze inkomsten.”