Jaarcongres Studiecentrum Kerckebosch: Nieuwe inzichten over de aanpak van Verzekeringsfraude

De aanpak van verzekeringsfraude is bij veel verzekeraars urgent. Fraude treft zowel schade-, persoons-, levens- als zorgverzekeringen. De totale schade is omvangrijk. En deels nog onbekend. Tijdens het                      jaarcongres ‘De aanpak van verzekeringsfraude’ op 14 juni a.s. komen alle bovenstaande aspecten ter sprake. U wordt in één dag op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en actuele ontwikkelingen. U leert van succesvolle cases. En van de resultaten bij andere organisaties.

Aspecten die centraal staan zijn:

 • Resultaten 2018
 • Nieuwe vormen van fraude en criminaliteit
 • Aandachtspunten fraudebeleid
 • Innovatie: whats new?
 • Productontwikkeling en fraudebeheersing
 • Nieuwe onderzoeksmehoden en technieken
 • Sneller detecteren van verdachte claims
 • Voorkomen en opsporen met (big) data
 • Privacy (nieuwe) regels en risico’s
 • Verkrijgen van sterk bewijs
 • Samenwerking en informatiedeling
 • Laatste jurisprudentie en toekomstige ontwikkelingen

 Sprekers:

Chris van Dijk, Advocaat, Kennedy Van der Laan

Joost Gijzel, Adviseur FEC, DataExpert

Cathérine Jakimowicz, Advocaat, SteensmaEven

prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde, Hoogleraar Verzekeringsrecht/raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut), Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Roelof Visscher, Teammanager Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit, Verbond van Verzekeraars

 Bestemd voor:

 • Fraude-onderzoekers en -coördinatoren bij verzekeraars en andere financiële instellingen
 • Riskmanagers
 • Gevolmachtigden
 • Officieren van justitie
 • Politiefunctionarissen
 • (Financieel) rechercheurs
 • Opsporingsambtenaren FIOD
 • Schade-experts
 • Schadebehandelaars
 • Toedrachtonderzoekers
 • Advocaten
 • Medewerkers Onderzoekbureaus
 • Forensisch Accountants

  Studiedag informatie

Datum: Donderdag 14 juni 2018

Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht,

Accreditatie: NIVRE: 5 P-punten | NOvA: 5 PO-punten

Investering: € 495,00 per persoon

Aanmelden via www.kerckebosch.nl

Link: https://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/aanpak-verzekeringsfraude-2600266?utm_source=riskmag&utm_medium=advertorialrisk&utm_campaign=vf2018.