IUMI ziet ‘een fundamentele verschuiving’ voor offshore-energieverzekeraars 


 

Offshore Energy-verzekeraars hebben sinds 2019 een opwaartse trend in de wereldwijde premies gekend, waarbij de premiebasis voor 2022 tijdens de International Union of Marine Insurance (IUMI)-conferentie van dit jaar werd gerapporteerd als $ 4,1 miljard. De stijging van 7,3% was grotendeels een weerspiegeling van de olieprijs en de overeenkomstige toename van de offshore-activiteit, met name jack-ups en diepzeeschepen. Ook de inflatie en de impact ervan op de waarde van activa speelden een rol. Opnieuw bleven de macro-economische en geopolitieke veranderingen aanzienlijk, waaronder aanhoudende zorgen over de energiezekerheid, waarbij het einde van de oorlog in Oekraïne nog niet in zicht was.

De komende jaren zullen de fundamenten van de offshore-energieverzekeringsmarkt waarschijnlijk veel belangrijker veranderen dan die van andere verzekeringssectoren, zoals Melanie Raven, vicevoorzitter van IUMI’s Offshore Energy Committee uitlegde:“Nu we de oliepiek naderen, versnelt de groei van koolstofarme technologie. Er wordt bijvoorbeeld voorspeld dat de drijvende windcapaciteit de komende jaren exponentieel zal groeien naarmate er meer investeringen worden geïnjecteerd. De stap naar een koolstofarme toekomst vertegenwoordigt een fundamentele verschuiving voor offshore-energieverzekeraars en deze zal verder en dieper in onze verzekeringssector reiken dan welke andere dan ook.”

 De evolutie van de energieproductie zal aanleiding geven tot een nieuwe reeks technologieën met nieuwe risico’s die moeten worden verzekerd. Maar offshore-energieverzekeraars kunnen voortbouwen op ervaringen uit het verleden:“Hoewel we een heel andere toekomst tegemoet gaan, hoeven we niet elk wiel opnieuw uit te vinden”, aldus Melanie Raven. “De faciliteiten voor het opvangen en opslaan van koolstof zullen de komende jaren waarschijnlijk groot worden, maar verzekeraars in onze sector zijn gewend om ondergrondse constructies te verzekeren. Het zou voor ons geen grote stap moeten zijn om dekking te bieden voor deze nieuwe faciliteiten.”

De afgevaardigden werden eraan herinnerd dat de capaciteit in de upstream-sector nog steeds overvloedig is en dat voor velen de olie- en gassector een belangrijk onderdeel blijft van de portefeuille van verzekeraars. Voor een energie-industrie die zich snel kan aanpassen, zijn stabiliteit en continuïteit van de verzekeringswereld nodig, evenals kracht in leiderschap.“Oplossingen met een lager koolstofgehalte ontwikkelen zich zeer snel en verzekeraars moeten op de hoogte blijven van de veranderingen en flexibel blijven om te kunnen reageren op de eisen van de sector. We moeten onze klanten blijven ondersteunen met hun bestaande behoeften en onze verzekeringsproducten innoveren en opnieuw uitvinden, zodat ze geschikt blijven voor hun doel. Verzekeringen moeten een faciliterende factor zijn en geen blokkade in dit cruciale energietransitieproces.”

Zij ging door: “Het is bemoedigend dat er momenteel veel positieve ontwikkelingen gaande zijn, waaronder de detectie van methaangaslekken die de uitstoot van broeikasgassen verminderen, evenals de elektrificatie van offshore-platforms die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Het is onze taak, als verzekeraars, om achter deze innovaties te staan ​​en de transitie naar een schonere toekomst te ondersteunen.”