IUMI: Te vroeg voor optimisme in de Ocean Hull–sector

Rama Chandran, voorzitter van het Ocean Hull Committee, heeft afgelopen week  tijdens de online conferentie van de IUMI (International Union of Marine Insurance) vanuit Seoul zijn bezorgdheid uitgesproken  over de duurzaamheid op lange termijn van de zeecasco- en machineverzekeringssector.   “Hoewel het bemoedigend is om te zien dat de premiebasis voor 2020 groeit ten opzichte van het voorgaande jaar, naast verbeteringen in de schaderatio’s, mogen we niet vergeten dat we vanuit een zeer lage positie opereren en dat de premiebasis pas onlangs omhoog is beginnen te kruipen na een aanhoudende daling sinds 2012. De verbetering van de schaderatio’s voor 2020 is grotendeels het gevolg van de verminderde scheepvaartactiviteit tijdens de recente COVID-periode en het daaruit voortvloeiende gebrek aan schadegevallen.”

Vooruitkijkend, vervolgde Rama Chandran: “In de eerste helft van dit jaar (2021) is een mogelijke verslechtering van de totale premiebasis vanaf 2020 waargenomen. Deze blijft zich ontwikkelen, maar de groei lijkt te zijn vertraagd of zelfs stabiel te zijn geworden sinds 2020. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de toegenomen marktcapaciteit, vooral vanuit Londen. Naarmate de scheepvaartactiviteit terugkeert naar het niveau van vóór de COVID, is het onvermijdelijk dat we een stijging van het aantal claims zullen zien en dat zal een domper zetten op de meer bemoedigende schaderatio’s die de IUMI voor de periode 2020 rapporteerde. Over het algemeen gaat het beter met de zeecascsector, maar het is nog niet zeker hoe duurzaam die verbetering zal zijn.”

Drie kernpunten

Naast de duurzaamheid op lange termijn heeft het Ocean Hull-comité van de IUMI drie belangrijke punten van zorg voor de komende periode vastgesteld:

·        COVID blijft gevolgen hebben voor zeevarenden, waarbij sommige schepen melden dat tot 50% van de bemanning getroffen is. Er blijven problemen met de vaccinatie van zeevarenden en de mogelijkheid om in bepaalde havens van bemanning te wisselen. Buiten de schuld van de zeevarende varen veel schepen met bemanningsleden met verlengde contracten, wat kan leiden tot vermoeidheid van de bemanning en mogelijk tot een hoger ongevallenpercentage;

·         Branden aan boord van grote containerschepen blijven gevolgen hebben voor de romp-, vracht- en P&I-verzekering en hebben helaas geleid tot tragisch verlies van mensenlevens en milieuschade. De belangrijkste oorzaak blijkt het verkeerd of niet aangeven van gevaarlijke ladingen te zijn. Er wordt veel gedaan om dit probleem aan te pakken en de IUMI staat in de voorste gelederen bij het lobbyen voor verandering;

·         De decarbonisatie van de scheepvaart is aan de gang maar is nog lang geen realiteit. Veranderingen in brandstof- en aandrijvingstypes zullen gevolgen hebben voor de rompsector en verzekeraars moeten in staat zijn de risico’s te begrijpen alvorens adequate verzekeringsproducten kunnen worden ontwikkeld. Technologie en infrastructuur moeten worden ontwikkeld en bemanningen moeten een passende opleiding krijgen. Net als anderen in de sector roept de IUMI op tot een holistische reactie van de sector, samen met steun van de overheid, om een koolstofarme toekomst te bereiken.

Rama Chandran