IUMI Stats Report: “Positieve groei voor maritieme verzekeraars”


De wereldwijde premies voor transportverzekeringen bedroegen in 2022 $ 5,8 miljard, een stijging van 8,3% ten opzichte van 2021. De opleving van de handel na de pandemie, de gestegen waarde van activa, de verminderde marktcapaciteit en een aanpassing van de premies hebben waarschijnlijk allemaal een invloed gehad. De Europese markten bleven groeien, terwijl sommige Aziatische markten vertraagden door een reeks economische factoren. Dat staat te lezen in IUMI’s Stats Report over 2022, waarin de International Union of Marine Insurance (IUMI) rapporteert over ontwikkeling  van de maritieme verzekeringssector binnen het kader van de wereldeconomie, handel en scheepvaart.  

Uit het rapport blijkt verder dat de premies voor maritieme cascoverzekeringen (Ocean Hull) $ 8,4 miljard bedroegen, een stijging van 5,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Meer transportactiviteit, meer schepen, stijgende waarden en een verminderde marktcapaciteit waren hiervoor verantwoordelijk. Het aantal schadegevallen bleef laag, wat resulteerde in positieve schaderatio’s voor bijna alle regio’s.

De premies voor goederenverzekeringen (Cargo) bedroegen $20,5 miljard, een stijging van 8,3% ten opzichte van vorig jaar en een voortzetting van de trend van marktontwikkeling in deze sector. Dit was te danken aan de opleving van de wereldhandel na de pandemie. De schaderatio’s waren teruggekeerd naar meer normale niveaus en voor 2022 was de start het laagste punt sinds 2015. De offshore energiesector zette zijn driejarige reeks van premiegroei voort en rapporteerde $ 4,1 miljard voor 2022, een stijging van 7,3%. De opleving van de olieprijzen was hier grotendeels verantwoordelijk voor, wat zich vertaalde in een toegenomen offshore activiteit en een stijging van de gemiddelde dagtarieven. De schades bleven relatief laag en de schaderatio’s van de afgelopen jaren waren momenteel positief.

Lars Lange, secretaris-generaal van de IUMI, gaf commentaar op het rapport van dit jaar: “Ons jaarlijkse Stats Report is uitgegroeid tot een langverwachte beschrijving en analyse van de huidige staat  van de maritieme verzekeringsmarkt. Dit jaar is het verheugend om te zien dat alle bedrijfsonderdelen relatief sterk hebben gepresteerd, met een stijging van de wereldwijde premiebasis en betere prestaties op het gebied van schaderatio’s. Dit is grotendeels te danken aan een stijging van de wereldwijde premiebasis en een stijging van het aantal schadegevallen. Dit is grotendeels te danken aan de opleving van de wereldhandel na de pandemie, maar kan ook worden toegeschreven aan een gedisciplineerder en effectiever acceptatiebeleid. Verzekeraars blijven opereren in een relatief lage schadeomgeving, wat goed nieuws is voor alle betrokkenen, maar we moeten waakzaam zijn voor een terugkeer naar meer gebruikelijke schadeniveaus nu de scheepvaart- en offshore-activiteit is genormaliseerd na Covid.”

Het volledige rapport kan worden gedownload van de statistiekensectie van de IUMI-website: https://iumi.com/statistics/public-statistics