IUMI meldt verbeteringen voor de goederenverzekeringssector

De International Union of Marine Insurance (IUMI) meldt een stijging van het premievolume voor goederenverzekeringen in 2020 ten opzichte van 2019 met 5,9% tot   USD 17,2 miljard, naast een verbetering van de algemene schaderatio’s.

Tijdens de online conferentie van dit jaar vanuit Seoul zei Isabelle Therrien, voorzitter van het IUMI Cargo Committee:”We blijven een correctie zien in de goederenverzekeringsmarkt, zij het in een lager tempo dan in voorgaande jaren,  met een versterking van het premievolume en een verbetering van onze winstgevendheid. We hebben hard gewerkt om onze sector wat meer duurzaamheid te geven, maar de omstandigheden zijn veranderlijk en er zijn veel factoren waarvan we ons bewust moeten zijn”..

“Positief is dat het herstel van de wereldhandel goed op gang is gekomen en de prognoses voorspellen dat grotere economieën zoals China en de VS de weg zullen wijzen. Aangezien het wel en wee van de goederensector doorgaans de wereldhandel weerspiegelt, is dit goed nieuws voor goederenverzekeraars. De zwakke plekken in de wereldwijde toeleveringsketens die door COVID aan het licht zijn gebracht, zullen echter waarschijnlijk leiden tot een reorganisatie en misschien ook tot een verschuiving van de productie naar een plaats dichter bij de consument. Dit zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor onze activiteiten”.

Therrien wees erop dat de maritieme toeleveringsketens nog steeds worden geplaagd door congestie in de havens en opschorting van activiteiten. “ Het tekort aan containers en het vervroegen van het vervoer van seizoensgebonden goederen om een ononderbroken aanvoer tijdens het komende vakantieseizoen te verzekeren, hebben ook tot het probleem bijgedragen.”

Andere factoren die onzekerheid meebrengen voor de mondiale goederenverzekering zijn volgens haar de gevolgen van de klimaatverandering en, in het bijzonder, een toename van het aantal natuurrampen zoals zwaarder weer op zee dat de stabiliteit van de containerstapels op grote schepen aantast. “ Deze grote schepen hebben de laatste jaren ook steeds meer te lijden gehad van branden aan boord, die waarschijnlijk zijn veroorzaakt door een verkeerde aangifte van gevaarlijke lading. De pandemie heeft ook aan het licht gebracht dat de maritieme sector zich moet concentreren op digitalisering. Er wordt een verschuiving verwacht in de manier waarop de sector digitalisering zal omarmen en verzekeraars moeten zich voorbereiden op de manier waarop dit de toekomst van het verzekeren van goederen  zal beïnvloeden.”

Hoewel ze hoopte op een positieve uitkomst, waren de vooruitzichten voor 2021 een punt van zorg voor Isabelle Therrien: “Een aantal gebeurtenissen heeft er samen voor gezorgd dat 2021 er minder rooskleurig uitziet vanuit het oogpunt van goederenverzekering. Het containerschip Ever Given werd in avarij-grosse verklaard en blokkeerde het Suezkanaal. Daarnaast zijn er dit jaar een aantal andere ernstige ongevallen voorgevallen, waaronder X-Press Pearl; daarnaast zullen orkaan Ida en andere natuurrampen zoals bosbranden en overstromingen een negatief effect hebben op ons resultaat dit jaar”.

“Alleen al in de afgelopen vier jaar hebben we meer dan USD 3 miljard aan ladingschades gezien en het lijkt erop dat de ernst en de frequentie van de schadeclaims toeneemt,  een direct gevolg van de klimaatverandering, de opeenstapeling van risico’s, de verstoring van de toeleveringsketen en andere factoren. Het is duidelijk dat onze sector de wijze waarop we risico’s modelleren en tarifeert, moet herzien en gebruik moet maken van een reeks voorspellende analyses om het nieuwe risicoprofiel waarmee we worden geconfronteerd, beter te begrijpen.

Recente ongevallen en nat cat events hebben de maritieme verzekeringen echter in een scherp daglicht gesteld, wat in het voordeel werkt van de verzekeraars, zegt Therrien:

“Onze verzekeraars zijn zich nu bewust van de risico’s van de scheepvaart omdat ze uit de eerste hand de bredere impact hebben gezien van incidenten zoals de recente blokkering van het Suezkanaal. We zien een verschuiving naar uitgebreidere acceptatieformulieren omdat verzekerden zich ervan verzekeren dat ze adequaat beschermd zijn. Dit is een goed voorteken voor goederenverzekeringen.