IUMI luidt noodklok over ‘alarmerend niveau’ ladingdiefstallen

IUMI (the International Union of Marine Insurance) heeft een herziene versie gepubliceerd van haar position paper met nieuwe aanbevelingen om de preventieve aanpak van ladingdiefstallen, die ‘alarmerende proporties hebben aangenomen’, een halt toe te roepen. “Verdere stappen zijn nodig om goederen binnen de wereldwijde transportketen beter te beveiligen tegen de groeiende criminaliteit In het bijzonder zijn meer inspanningen nodig van wethavingsinstanties  over de gehele wereld.

Helle Hammer, voorzitter van IUMI’s Policy Forum: “Helaas neemt het aantal ladingdiefstallen toe en heeft dit wereldwijd een negatieve impact op supply chains en economieën. We roepen als IUMI dan ook op tot het treffen van betere preventieve maatregelen. Ladingcriminaliteit is allesbehalve een victimless crime maar rekt een grote wissel op de samenleving. En de kosten van gestolen goederen, bedrijfsonderbreking en reputatieverlies  worden nu eenmaal doorberekend in de pijzen van producten en diensten. Bovendien heeft de toenemende criminaliteit gevolgen voor de veiligheid van de medewerkers in d etransportsector.”

Zij verwees onder meer naar een Duits onderzoek waarin de directe kosten van ladingdiefstal worden geraamd op 1,3 milard euro en de aanvullende kosten vanwege boetes voor te late levering van de goederen op nog eens 900 miljoen euro.

IUMI’s position paper omvat een aantal aanbevelingen op ladingdiefstal tegen te gaan, waaronder een verdergaande uitwisseling van  best practices,  de  opzet van een speciale taskforce voor ladingdiefstal, training voor personeel om het risicobewustzijn verder te vergroten.

 De  position paper is beschikbaar op IUMI’s website: https://iumi.com/opinions/position-papers