IUMI Congres 2020: Schadepreventie blijft een essentieel element om de verzekerbaarheid van maritieme risico’s te waarborgen

In een workshop tijdens het jaarcongres van de International Union of Marine Insurance (IUMI) over schadepreventie benadrukten Uwe-Peter Schieder, van de Duitse r verzekeraarsorganisatie en Mariella Dauphinee van Intact Insurance Company de belangrijke rol van schadepreventiemanagers bij het identificeren, kwantificeren en beperken van risico’s als enabler van het acceptatieproces benadrukken.

 Schieder legde uit: “Risico is inherent aan de maritieme sector en het profiel verandert naarmate onze sector evolueert. Het is de taak van de schadepreventiemanager om op de hoogte te zijn van deze veranderingen en om vast te stellen hoe het bijbehorende risico is veranderd. Voordat een risico kan worden geprijsd, moet het eerst volledig worden begrepen in termen van de waarschijnlijke impact en ook de maatregelen die kunnen worden genomen om die impact te verminderen. ”

Schieder benadrukte een aantal kwesties waarover IUMI momenteel debatteert:

  • Zelfstandig varen is geen nieuw concept. Diverse systemen en processen aan boord werken al een aantal jaren autonoom en zijn voldoende gedekt door verzekeraars.  Echter, de toepassing van steeds meer zelfstandig werkende apparatuur  aan boord die uiteindelijk leiden tot een volledig  zelfstandig varend  schip, is een realiteit die verzekeraars zorgvuldig moeten blijven volgene en managen; .
  • De zijderoute die Azië met Europa verbindt, is een oud concept, maar de heropleving van deze route door China en partners als onderdeel van het One Belt, One Road-initiatief zal grote gevolgen hebben voor de transportverzekering. Nieuwe vrachtcentra, stations en vervoerswijzen zullen allemaal een nieuwe reeks risico’s met zich meebrengen die zorgvuldig moeten worden onderzocht;
  •   De beschikbaarheid van data is niets nieuws, maar de opkomst van digitalisering en big data zal het algehele risicoprofiel aanzienlijk veranderen,  misschien wel ten goede. Schadepreventiemanagers zullen deze verandering moeten onderzoeken en erop moeten reageren, en tegelijkertijd hun verzekeraars moeten adviseren.
  • De trend naar elektrische voertuigen en de opname van lithium-ionbatterijen is een ander voorbeeld. Wanneer conventionele voertuigen over zee worden vervoerd, wordt er naar gestreefd dat hun brandstoftanks zo leeg mogelijk zijn. Evenzo suggereren sommigen om het risico te verkleinen dat elektrisch aangedreven voertuigen hun batterijen tot 25% of minder moeten ontladen. Dit is haalbaar bij het verplaatsen van voertuigen in PCTC’s, maar minder realistisch voor auto’s die per veerboot worden vervoerd. Branden als gevolg van deze batterijen komen steeds vaker voor en brandbestrijding aan boord is een uitdaging. Schadepreventieteams moeten hun klanten en hun verzekeringscollega’s dienovereenkomstig adviseren.

Schieder:“Veel van de problemen waarmee we momenteel worden geconfronteerd, zijn nieuwe variaties op oude thema’s. De rol van het Loss Prevention Committee van IUMI is om een ​​groep experts uit alle maritieme businesslines en alle regio’s samen te brengen om kennis en beste praktijken te delen. Door dit te doen, vergroten we het bewustzijn van veranderende risicogerelateerde kwesties en werken we als branche samen om de optimale risicobeperkende maatregelen en best practices te implementeren.